Utviklingsfondet

Operasjon Dagsverk 2014

I 2014 skal inntektene fra Operasjon Dagsverk gå til å bedre livet for ungdom på landsbygda i Etiopia og Malawi. I begge disse landene bor flesteparten av innbyggerne på landsbygda og er avhengige av jordbruk for å overleve. Dermed er naturressursene spesielt viktige. Både Etiopia og Malawi er blant verdens fattigste land.

Prosjektene jobber for likestilling blant ungdom, og skal hjelpe 34 000 ungdommer til å ta kontroll over sine egne liv.

Frihet til jenter

– I Etiopia og Malawi står jenters liv i stor kontrast til jenters hverdag her i Norge. De færreste jenter fullfører grunnskolen, og som resultat kan mindre enn en av fem etiopiske kvinner lese og skrive. Mangel på utdanning fører til at jenter ikke får deltatt i samfunnet på lik linje med gutter, og det er dessuten vanskelig å komme seg ut av fattigdom uten utdanning, sier Kari Helene Partapuoli, leder i Utviklingsfondet.

Både Etiopia og Malawi er svært mannsdominerte samfunn. Jenter har mindre skolegang enn gutter, og det er nesten ingen av jentene som fullfører ungdomsskolen. Jenter er også utsatt for vold og overgrep. De bruker ofte 3-4 timer hver dag på husarbeid og må som regel gjøre det tyngste arbeidet.

– Prosjektet gir Utviklingsfondet muligheten til å skape oppmerksomhet om jenters mangler på rettigheter i Etiopia og Malawi, som i seg selv kanskje er verdt mer enn de 30 millionene som vi forventer at jobbes inn. Gjennom 50 år har OD hatt utdanning som et virkemiddel for å skape en mer rettferdig verden. Dermed går prosjektet inn i en stolt og lang tradisjon, sier Martin Gukild, leder for Operasjon Dagsverk. (bilde av KH & Martin)

Les mer om hva prosjektet “Mitt liv, mine valg” og hva pengene går til.

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk ble startet i 1964, og feirer 50 år i år. Det er verdens største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Hvert år jobber norsk skoleungdom inn penger til utdanningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin-Amerika. OD er styrt av ungdom. Det er elever på skolene og på elevtinget som bestemmer hvilket prosjekt pengene skal gå til hvert år.  

Les mer om Operasjon Dagsverk

Hvorfor ungdom i Etiopia og Malawi? Les mer om det her.

Lurer du på noe? Ta kontakt med OD-koordinator Siri O. Kvalø på siri@utviklingsfondet.no.