Utviklingsfondet

Ungdomsorganisering gir muligheter

Nord i Nicaragua driver våre partnere et prosjekt for å organisere ungdom slik at de kan få større mulighet til å påvirke sin egen situasjon og landets utvikling.

Utviklingsfondets partnere støtter ungdom mellom 13 og 23 år som har organisert seg i kooperativer. De får opplæring i hvordan kooperativer kan fungere, stipend til utdanning, lærer hvordan de kan starte sin egen bedrift og får lån til oppstart, samt forskjellige kurs.

En av hovedaktivitetene i prosjektet er å etablere grupper for kultur og rural turisme. Ungdommene deltar med kulturinnslag som dans, sang og poesi på lokale festivaler. De får opplæring i hvordan ta i mot turister i sine lokalsamfunn og lærer seg å lage lokal suvenir som selges til turister og på markeder. I tillegg til å bevare lokale kulturtradisjoner og at ungdommen verdsetter sitt lokalsamfunn som en mulig turistattraksjon, bidrar dette til økte inntekter.

Gjennom nasjonale nettverk driver de politisk påvirkningsarbeid for å forbedre ungdoms situasjon og muligheter i Nicaragua.