Maritza Solvabarro er 40 år og bor i landsbyen Aranjuez. Hun har 7 barn og har i mange år hatt en tøff hverdag med en alkoholisert mann som har mishandlet henne. I vår tok Maritza steget og forlot mannen sin. Maritza tok med seg barna, men mannen tok fra henne gården som har vært familiens viktigste inntektsgrunnlag.

Flere mannlige medlemmer av kooperativene og styrene ser ikke hensikten med kurs i likestilling, og ektefellene er ikke alltid like begeistret over at kona drar på kurs eller setter i gang egne tiltak. Mange kvinner er også avhengig av inntekter fra dagjobber og kan derfor ikke delta på kurs og prosjektaktiviteter.

Det er også slik at det er flest menn som eier jord, selv om det ofte er kvinner som gjør mesteparten av jobben på gårdene. Dette gjør at kvinnene er prisgitt mennene i området, enten det er deres egne ektefeller eller andre menn.

Allerede nå ser vi at prosjektet med å øke kvinnedeltakelsen i kooperativer har hatt positiv betydning for kvinnene som deltar.

Maritza har begnt å dyrke bønner, mais, grønnsaker og frukt på morens jord og bruker teknikker hun har lært og planter hun har fått gjennom prosjektet. I tillegg dyrker hun og andre kvinner i kooperativet Montaña Verde i Aranjuez blomster som kan selges på markedet i Matagalpa.

Maritza har også begynt å spare, slik at hun en dag skal kunne kjøpe en egen jordlapp.

- Prosjektet har vært utrolig viktig for meg, sier Maritza. Styrken jeg fikk gjennom deltakelsen gjorde meg i stand til endelig å klare å løsrive meg fra mannen min.

Hun har fått større selvtillit og blitt klar over at ingen fortjener å bli utsatt for vold. Maritza, som aldri tidligere er blitt inkludert i beslutningstakende prosesser, ble nylig valgt som nestleder i kooperativet.