Utviklingsfondet

Bondeorganisering og økt markedstilgang

Utviklingsfondets partner, CIPRES, har jobbet med organisering av og støtte til kooperativer siden 1980-tallet. Bønder som er organisert i kooperativer får gjennom dette arbeidet bedre tilgang på lokale og nasjonale markeder, oppdatert informasjon om prisen på deres produkter, støtte til å reise på markedsdager, bedre tilgang på kreditt og landbruksteknisk opplæring og oppfølging.

I dag jobber CIPRES med rundt 130 kooperativer landet over, hvor rundt 90 av disse er medlemmer av den nasjonale bondeorganisasjonen de grunnla i 2007 – Federación de Cooperativas para el Desarrollo (FECODESA). FECODESA,jobber på nasjonalt plan for å styrke bønders posisjon og innflytelse og bidrar også til eksport av kooperativenes produkter til blant annet Venezuela og Spania.

Prosjektet gir blant annet bøndene opplæring i hvordan de kan videreforedle sine råvarer, sørger for at bøndene har bedre mulighet til å selge sine produkter til en god pris og tilbyr kursing i hvordan markedsføre disse produktene. Som en alternativ inntektskilde støttes aktiviteter for rural turisme drevet av kooperativene selv, deriblant ungdomskooperativer.

Prosjektet støtter følgende aktivordbruksprodukter.

  • Felles organisering av salg av bøndenes avlinger.
  • Utveksling med andre bønder og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt
  • Tilgang på kreditt for jordbruksproduksjon
  • Deltakelse på lokale og nasjonale markedsdager
  • Støtte til produktregistrering
  • Opplæring innen rural turisme
  • Utvikling av turistaktiviteter og fasiliteter slik som naturstier og herberge