Utviklingsfondet

Bærekraftig skogforvaltning

I 2010 startet et regionalt prosjekt somvil fremme småbønder og lokalbefolkningens innflytelse i store nasjonale ressursforvaltningsplaner.

Prosjektet bygger bro mellom landbruk og bærekraftig skogforvaltning i Guatemala, Honduras, Nicaragua og Costa Rica. Hovedmålet til prosjektet er å utvikle bærekraftige jordbrukssystemer som i kombinasjon med forvaltning av naturressurser bidrar til å redusere utslipp av klimagasser fra avskogning eller skogsforringelser.

Fra jorda til politikken

På bakkenivå omfatter prosjektet utvikling av bærekraftig skogslandbruk, innføring av energisparende teknologi for husholdninger og diversifisering av jordbruksprodukter som tiltakt for å bedre matvaresikkerheten og redusere fattigdom. I tillegg utarbeides forvaltningsplaner for skog og naturressurser som styres lokalt.

Et annet mål er å inkludere bærekraftige jordbrukssystemer og naturressursforvaltning i grunnskolepensum. Ved å satse på barn og ungdom vil prosjektet få langsiktige virkninger, ettersom de er fremtidens brukere og forvaltere av lokale landbruksområder.

I samarbeid med småbønder og lokalbefolkningen vil Utviklingsfondet og våre partnere aktivt jobbe for å påvirke de nasjonale og regionale REDD-prosesser.  REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) ble først frontet i FNs klimaforhandlinger, og går ut på å fremme tiltak som vil redusere klimagassutslipp gjennom internasjonale reguleringsmekanismer.

I Mellom-Amerika har Utviklingsfondet et særlig fokus på småbønders betydning for skogbevaring, fattigdomsreduksjon og lokal styringsdyktighet. Småskala jordbruk har ofte blitt oversett i de internasjonale forhandlingene, og dette vanskeliggjør småbønder og urfolks mulighet til påvirkning og utbytte av forvaltningsplanene og kompensasjonssystemer.

Vi vil også jobbe opp mot regional aktører og ikke minst norske myndigheter for å sikre at lokale småsamfunn blir inkludert og får utbytte av planer som bidrar til skogsbevaring.

Lokale partnere i prosjektet er ASOCUCH (Guatemala)Proyecto Aldea Global (Honduras)FADCANIC (Nicaragua) og INISEFOR (Costa Rica).