All maten i Josés kjøleskap kommer fra hans egen agroøkologiske gård.
All maten i Josés kjøleskap kommer fra hans egen agroøkologiske gård.

For 4-5 år siden ble José med i et prosjekt CIPRES startet i distriktet, der bønder lærte å foredle mais slik at plantene kunne passe bedre til det lokale klimaet. Etter hvert begynte han å utvikle gården ved blant annet å plante frukt og grønnsaksplanter, en liten skog, brønn til vanning, frølager, og hus til høner.

Da han ble med i modellgård-prosjektet manglet han bare noen ting for å fullføre gården til bruk som læringssted. Blant annet fikk han fikk noe støtte til å kjøpe kyr for å kunne vise andre hvordan en bonde kan kombinere dyrehold med dyrking av matplanter.

Gården hans er virkelig en modellgård med planter av alle slag. Alle modellbøndene og de som skal læres opp må tegne et før og nå-bilde av gården sin; hvordan den ser ut i dag og hvordan de vil at den skal se ut. I Josés tegninger viser han at han ikke hadde noe særlig vekster i år 2000, mens i 2012 er gården blitt til en inspirasjon for andre.

– Det er mye arbeid å sette i gang, men jeg har bevist at det til og med er mulig å produsere all mat man trenger selv, sier José, mens han viser kjøleskapet sitt med egenprodusert mat.

- Jeg håper jeg kan motivere andre her i området til å utnytte det potensialet gårdene deres har. Selv har han fire personer han skal lære opp i år, deretter håper han at noen av disse også kan bidra til å lære opp flere bønder.