Utviklingsfondet

Styrking av kvinners deltakelse

Utviklingsfondets partner Mahila Jagaran Sangh (MJS) arbeider for å styrke kvinners deltakelse i beslutningsprosesser, deres rettigheter og generelle situasjon. Det mangeårige arbeidet har ført til etablering av en rekke lokale kvinnegrupper og kooperativer.

MJS har arbeidet i området siden 1991, og har etablert 48 lokale kvinnegrupper i Ilam-distriktet øst i Nepal. Organisasjonen støtter gruppene med forskjellige former for voksenopplæring og treningsopplegg, og styrker deres kapasitet til å delta i utforming av utviklingstiltak og utviklingsstrategier.

I tillegg til rettighetsfokusert holdningsarbeid hjelper MJS til med å etablere spare- og lånegrupper (mikrofinans) der kvinner sammen kan utnytte sine egne sparepenger til å investere i småskala næringsvirksomhet. Slik kan de oppnå økonomisk selvstendighet og stå sterkere i familie og lokalsamfunn. Blant annet driver MJS et meieri i Barbote, sammen med flere av kooperativene. Her produseres det meieriprodukter til Ilam-distriktet og Nepals hovedstad Kathmandu. Meieriet tar også sikte på å være Ilams eneste iskremleverandør, og produksjonen er allerede i gang. Meieriet ble åpnet av den norske ambassadøren til Nepal i mars 2011.

MJS legger stor vekt på trening i ledelse, økonomistyring og andre aspekter knyttet til disse spare- og lånegruppene. I tillegg arbeider de med helseopplysning og en del andre tiltak. De lokale kvinnegruppene styrkes på mange måter, og mange får hjelp til å utvikle seg videre til kooperativer, som er en mer formell og sterkere organisasjonsform.

Utviklingsfondet har en avtale om å samarbeide med MJS frem til 2016. Målet vårt er å styrke levekårene til mer enn 10.000 mennesker frem til da.