Utviklingsfondet

Klimanettverk

Klimaendringer kan få store konsekvenser for landbruk og andre inntektskilder i Nepal. Derfor har vår partner Local Initiatives for Biodiversity Research and Development (LI-BIRD) siden 2008 drevet et nasjonalt klimanettverk.

110 lokale organisasjoner over hele landet er medlemmer av nettverket. Gjennom dette samarbeidet jobbes det med å styrke kapasiteten til sivilsamfunnsorganisasjoner når det gjelder klimaendringer. Målet er økt bevissthet om klimaendringer blant folk generelt og sterkere politisk arbeid innen klimafeltet på nasjonalt nivå.

Noen av aktivitetene omfatter:

  • Opplæring av organisasjoner om klimaendringer
  • Forskning på klimaendringer
  • Innspill til nasjonale planet for klimatilpasning
  • Etablering av et informasjonssenter om klimaendringer
  • Møter mellom organisasjoner for å lage felles policy strategier

Dette prosjektet håper vi vil styrke nepalske organisasjoner slik at de kan være mer effektive i sitt policy-arbeid på klimaendringer. Et aktivt klimanettverk på nasjonalt nivå har også et stort potensial for å øke bevisstheten om klimaendringer og påvirke landets politikk og planer. Gjennom prosjektet har mange av organisasjonene styrket sin kunnskap og kapasitet så mye at de deltar i langt flere miljøaktiviteter enn tidligere.

LI-BIRD og hele nettverket jobber også direkte med lokale grupper av bønder. Prosjektet skal gi flere tusen bønder økt kunnskap om klimaendringer, utslippsreduksjoner og tilpasningsstrategier. Målet er at bøndene skal nyte godt av lokale klimatilpasningsstrategier.

LI-BIRD har også laget en lokal klimatilpasningsplan i samarbeid med myndighetene i Nepal. Målsettingen er å lage og implementere flere slike planer i årene som kommer.

Powered by Galleria.