Et lite utvalg frø fra hver plantesort samles i såfrøbanken. I banken har de også oversikt over plantenes egenskaper og hvor bøndene kan få tak i frø.
Et lite utvalg frø fra hver plantesort samles i såfrøbanken. I banken har de også oversikt over plantenes egenskaper og hvor bøndene kan få tak i frø.
En hylle med frø. Å gjøre et mangfold av planter tilgjengelig, gjør at bøndene står sterkere om de rammes av for eksempel planesykdommer.
En hylle med frø. Å gjøre et mangfold av planter tilgjengelig, gjør at bøndene står sterkere om de rammes av for eksempel planesykdommer.

Dette svekker bøndenes muligheter for variasjon. Dermed står de svakere om plantesykdommer eller klimaendringer skaper utfordringer for jordbruket.

For å stoppe tapet startet bøndene en lokal såfrøbank. I praksis et lite rom hvor de så langt har samlet frø fra 78 ulike varianter av blant annet ris, mais, hirse, hvete, grønnsaker og sennep. I tillegg har de oversikt over hvem som dyrker de ulike variantene.

Dersom noen trenger frø, får de vite om hvem som dyrker med den typen frø i nærområdet. Slik gjøres et mangfold av ulike matplanter tilgjengelig for bøndene. Såfrøbanken er åpen for alle de 1800 husholdningene som bor i området, og har så langt blitt brukt av 700.

De fleste bøndene i utviklingsland er avhengige av å spare på frø fra innhøstingen, for å bruke dem i neste dyrkingssesong.

En såfrøbank er veldig viktig dersom avlingene slår feil og bonden derfor ikke får tatt vare på nok frø. Dessuten vil tilgang til et stort utvalg av sorter gjøre det lettere å tilpasse seg varierte dyrkingsforhold – blant annet som følge av klimaendringer.

Jakten på Mana Muri

En av rissortene som det har vært vanskelig å finne til såfrøbanken heter Mana Muri. Mana og Muri er måleenheter på Nepali og navnet kommer fra risens egenskaper. Om man planter en Mana (ca 0,5 kg) med såfrø så kan man høste en avling på en Muri (ca 80 kg). Denne risvarianten har vært borte i 4-5 år og de har ikke funnet den enda. Nå går det rykter om at denne rissorten dyrkes av noen i en landsby i nærheten og de vil prøve å få tak frø til frøbanken derfra.

Utviklingsfondet støtter frøbanker i flere land.

Les mer om fellesskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold.