Utviklingsfondet

Inntektsgivende landbruk for de aller fattigste

I 2011 begynte Utviklingsfondet et samarbeid med en liten organisasjon sør i Nepal  og støtter nå deres initiativ for å danne spare- og lånegrupper og grupper som driver med geite – og grisehold. Fra 2012 har de også startet med grønnsaksdyrking og yrkesopplæring.

Den Nepalske partnerorganisasjonen heter Tharu Community Development Forum (TCDF) og de fleste som jobber i organisasjonen kommer selv fra prosjektområdene og kjenner derfor godt til lokalbefolkningens ønsker og hvilke muligheter som finnes.

De viktigste målene med prosjektet er økt matsikkerhet og bedre økonomi for lokalbefolkningen, men organisasjonen ønsker også å gi familiene verdighet. De fleste familiene de jobber med nå er tidligere slavearbeidere. Praksisen med slavearbeid har vært vanlig i landet i lang tid, og selv om dette nå er forbudt ved lov, selges mennesker fremdeles som tjenestefolk. I tillegg lever familiene i et samfunnssystem der etnisitet er en særdeles viktig faktor som forteller det meste om hvem du er. I dette systemet blir lokalbefolkningen, ofte diskriminert.

Dette prosjektet retter seg mot de marginaliserte tharuene. Tharu er en etnisk urfolksgruppe som holder til i Terai-området i det sørlige Nepal, mot den indiske grensa. De blir ofte kalt folket fra skogen fordi mange av dem har bodd i eller nær skogområder i lang tid. Tharuene har dessuten holdt på sine lange tradisjoner innen arkitektur og kunst.  TCDF ønsker å fremheve familienes kultur og stolthet, samtidig som de vil jobbe for kvinners posisjon innad i tharu-samfunnet. Som styrelederen i TCDF selv sier: "En styrket kvinne er en styrket familie".