Utviklingsfondet

Nepal

Store deler av Nepals befolkning bor i fjellområdene langt fra nærmeste vei, og lever stort sett av egen landbruksproduksjon. Sammen med et til tider anstrengt forhold til nabolandene gjør dette at Nepal har dårlige forutsetninger for å nyte godt av globalisering og verdens øvrige økonomiske vekst.

Fredsprosess og demokratiutvikling

På tross av at Nepal er tett befolket, og har mer enn 100 etniske grupper med store indre forskjeller, har folk stort sett levd i fred med hverandre. Det har endret seg de senere årene. Den maoistiske opprørsbevegelsen erklærte krig i 1996. Maoistene krevde sosiale, økonomiske og politiske reformer, hvor kravet om kongens avgang var det vanskeligste å akseptere.

Kongen hadde absolutt makt fram til 1991, da landet hadde fått ny grunnlov og flerpartivalg ble gjennomført. I 2005 ble regjeringen avsatt av kongen, som satte grunnloven til side og selv tok makten. Dette førte til at de politiske partiene og maoistene nærmet seg hverandre med felles krav mot kongen. I begynnelsen av 2006 ble det arrangert store demonstrasjoner i hovedstaden Kathmandu med det utfall at og kong Gyanendra oppga sin absolutte makt. I november samme år undertegnet maoistene og regjeringen en fredsavtale. Ved valget til ny grunnlovgivende forsamling i 2008, ble maoistene (kommunistpartiet), noe overraskende, valgets store vinnere. Nepal er nå inne i en overgangsfase fra en stor væpnet konflikt til et, forhåpentligvis, mer demokratisk og inkluderende styresett. Den nye grunnloven er enda ikke ferdig.

Geografiske forhold og klima

Nepal har et enormt spenn i geografiske forhold, fra fuktige lavlandssletter til verdens høyeste fjell. I nord er det mange steder vanskelig å drive jordbruk, på grunn av lave temperaturer, dårlig jordsmonn og erosjon. I Terai-regionen i sør er klimaet nærmest tropisk og det er gode dyrkningsforhold så lenge regnet kommer som forventet. Avskoging et stort problem.

Økt forekomst av flom, endrede monsun-tider, lengre tørkeperioder og flere stormer er noen av konsekvensene man allerede begynner å se i Nepal som følge av global oppvarming, og som man frykter vil bli mye verre fremover. For lokale bønder vil fleksibilitet være viktig for å kunne tilpasse seg slike endringer.

Topografien i Nepal gjør kommunikasjon og infrastruktur vanskelig. Det er dyrt og vanskelig å bygge veier, og manglende infrastruktur betyr at mange må gå i flere dager for å komme til sykehus eller til markedet for å selge varene sine.

Fattigdom

Nepal er ett av de fattigste landene i verden. Ca 38 prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom. Kvinner er sterkt underrepresentert i politikk, økonomi og i andre sentrale samfunnsposisjoner.

Landet har lite industri, hvorav det aller meste er videreforedling av landbruksvarer. Naturlandskapet er i seg selv en stor turistattraksjon, men turistnæringen har vært kraftig på hell som følge av borgerkrigen. Nå håper folk på varig fred og politisk stabilitet i landet slik at turistene kommer tilbake for fullt.