Modellbonde Piano Guideon har fått økte avlinger etter at han byttet ut kunstgjødsel med naturgjødsel.
Modellbonde Piano Guideon har fått økte avlinger etter at han byttet ut kunstgjødsel med naturgjødsel.
Resultater fra modellbonde Richard Kumwendas forsøk med ulike dyrkingsmetoder.
Resultater fra modellbonde Richard Kumwendas forsøk med ulike dyrkingsmetoder.

Mais er den viktigste matplanten i Malawi, men det finnes flere ulike måter å dyrke den på. Å plante mais i grupper på 4-5 planter i små groper med litt mellomrom i stedet for på rekke og rad som er mest vanlig, er noe som fungerer godt, særlig i kombinasjon med husdyrgjødsel og spesielt i områder med lite regn og tørr jord. Metoden gir større avling på små arealer. Det er et viktig salgsargument for bøndene som gjerne bare har en liten flekk å dyrke maten sin på.

Piano Guideon har plantet bønner i gropene mellom maisplantene i demonstrasjonsåkeren sin i Thambwe utenfor hovedstaden Lilongwe. Han er modellbonde på fjerde året og jobber aktivt med å spre denne metoden for maisplanting og samplanting med andre planter. Jobben som modellbonde innebærer at han har fått opplæring i bærekraftige og effektive dyrkingsmetoder gjennom Utviklingsfondets prosjektet. Og etter endt opplæring vil han jobbe som en slags lærer og mentor, og hjelpe andre bønder med å legge om til bedre dyrkingsteknikker.

Piano forklarer at det spesielt er det uforutsigbare regnmønsteret som følger klimaendringene som gjør at denne metoden er å foretrekke. I kombinasjon med husdyrgjødsel holdes fuktigheten lenger i jorda og avlingene blir gode uten bruk av kunstgjødsel som krever mye mer regn for å gi god avling.

– Jeg brukte kunstgjødsel i min egen åker før, men nå bruker jeg bare naturlig gjødsel, sier Piano.

– Og det har faktisk gitt meg bedre avling.

Et flertall av innbyggerne i Malawi får hele eller deler av intekten sin fra landbruk. Å øke avlingene er derfor i mange tilfeller den beste måten å bekjempe fattigdom på. Det kan bidra til å gi mange nok mat og i beste fall også et overskudd som de kan selge.

Går vitenskapelig til verks

Pianos beskrivelser støttes av Richard Kumwenda i Bolero nord i Malawi. I Bolero gjør hyppige tørkeperioder at investering i kunstgjødsel ofte blir et stort tapsprosjekt for bøndene. Richard har derfor gått vitenskapelig til verks for å teste ut hva slags dyrknings- og gjødselmetode som faktisk fungerer best i hans område.

– Jeg ser at det er mye å tjene på å dyrke mat i stedet for å jobbe på andres tobakksgårder, sier Richard, og viser fram maisplanter i ulik forfatning.

Familien plantet mais på tre separate åkerlapper. På to av dem ble maisen plantet på den måten som er vanligst i Malawi; i opphøyde rader. Den ene ble så gjødslet med kunstgjødsel og den andre med naturlig husdyrgjødsel. I den siste åkeren ble maisen plantet i groper med husdyrgjødsel. Åkrene var like store og det ble brukt samme type hybridmais i alle. I testperioden opplevde Richard en to uker lang tørkeperiode. Ved innhøsting viste deg seg at avlingen ble over dobbelt så stor i åkeren hvor maisene var plantet i groper med husdyrgjødsel sammenlignet med åkeren hvor det var plantet i mer tradisjonelle rader og brukt kunstgjødsel, 67 kg mot 30 kg. Radene som fikk husdyrgjødsel hadde den nest beste avlingen, 50 kg. (figur 1)

Flere familier i Bolero bruker samme teknikk. Ekteparene Nyirongo og Mkandawire er blant dem som også har dyrket ulikt på tre forskjellige åkre og fått samme resultat som familien Kumwenda. Dafin Nyirongo sier at mange bønder rundt dem var skeptiske og mente at det var bortkastet tid å plante maisen i groper. Det tar nemlig noe lengre tid å plante på denne måten, da man må grave hull til hver fjerde eller femte maisplante og fylle det med jord og gjødsel.

– Men nå lurer folk heller på hvorfor maisen vår er så grønn og fin, mens den står og visner i andre åkre.