Doña Santitos har involvert seg stadig mer i lokalsamfunnet. Blant annet med å samle inn og analysere informasjon fra den lokale værstasjonen.
Doña Santitos har involvert seg stadig mer i lokalsamfunnet. Blant annet med å samle inn og analysere informasjon fra den lokale værstasjonen.

Da Doña Santitos, som hun ofte kalles, kom med i gruppa som prosjektet jobber med ble også læringsinteressen hennes vekket.

–Før visste jeg lite om de ulike variantene av en plante, jeg trodde det bare fantes to typer bønner; en rød og en svart.

Hun har lært mye om jordbruk, også om hvordan vær og vind påvirker jorda og hva som påvirker klimaet. Nå har hun kunnskap om både avskogning og forurensing. I tillegg har hun og de andre gruppemedlemmene lært å jobbe mer systematisk med dyrkingen slik at de får bedre resultater.

Bøndene samler data fra værstasjoner og analyserer også dataene slik at de kan presentere værinformasjon til andre i lokalsamfunnet. Informasjonen de finner sprer de gjennom lokale radiostasjoner og møter i forsamlingslokalene. Slik får bøndene mer kunnskap om hvordan været oppfører seg og hvordan ulike målinger, som f.eks luftfuktighet, henger sammen med  værfenomener. Den viktigste effekten av dette er at de nå vet mer om hvordan været påvirket jordbruket. I fremtiden vil prosjektet jobbe mer med hvordan bøndene kan kombinere data de samler om plantene i åkeren og værdata.

Gruppa hennes jobber variert og har også startet en liten butikk der de selger dagligvarer. Etter hvert har Doña Santitos jobbet stadig mer i butikken og involvert seg mer i gruppens aktiviteter, som for eksempel å samle inn data fra værstasjonene.

Nå er hun gruppens leder og har beslutningsansvar og ansvar for å delegere oppgaver. Det skjer ikke ofte at en kvinne blir leder for en slik gruppe, men hun tar ansvaret seriøst og er også representant i andre lokale foreninger. Fra å tidligere bli ansett som en beskjeden kvinne er Doña Santitos nå blitt en initiativtaker i lokalsamfunnet.

I sin egen åker dyrker hun ulike planter og hun vet hvilke egenskaper de ulike plantene har og derfor hvilke planter det er lurt å plante sammen. Hun tjener på frukten hun selger og bønneavlingene har mer enn doblet så store.