Utviklingsfondet

Lokal kunnskap til å takle klimaendringer

Hovedformålet med dette prosjektet er å bedre matsikkerhet og levekår gjennom å styrke bønders kunnskap om værvarslingssystemer. På den måten kan de lettere tilpasse jordbruksaktiviteter til det lokale klimaet.

Mange selvbergingsbønder i Honduras har utfordringer i forhold til lange tørkeperioder eller for mye regn. Flere har mistet avlingene sine på grunn av ekstreme værforhold og for småskalabønder er det å miste en avling det samme som å være matusikker.

Dette prosjektet vil bedre matsikkerhet og levekår for bønder. Dette gjør vår partner, Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores (FIPAH), gjennom å styrke bønders kunnskap om jordbruksteknikker og klima slik at de bedre kan tilpasse seg det lokale klimaet.

Siden prosjektet startet i 2008 har bøndene i Lempira, La Paz og Intibucá vest i Honduras og i Yorito, sammen med myndighetene og metrologiske eksperter samlet inn værinformasjon som er bedre tilpasset bøndenes behov.

I tillegg har bøndene jobbet med jordbruksteknikker som for eksempel bruk av bedre frø, planlegging av avlingene på bakgrunn av værvarslingsinformasjon, og dyrking av ulike varianter av planter i avlingene slik at risikoen for feilslåtte avlinger reduseres. Noen av frøene er dyrket fram av bønder som er med i prosjektet for deltakende planteforedling.

Bøndenes deltakelse er helt avgjørende for at kunnskapen styrkes. Tidligere har ikke slik kunnskap nådd disse bøndene, og bøndenes erfaringer har heller ikke blitt gitt like mye tyngde som kunnskapen opparbeidet av akademiske forskere. Dette kunnskapsgapet ønsker FIPAH å tette og på denne måten gjøre informasjonen både mer fullstendig og mer anvendelig for alle parter.

Bøndene er selv med på å analysere data om vær og planter og velger selv hvilke mat -og urteplanter de vil ha i åkeren. De jobber i grupper og gir hverandre råd og lærer hverandre om plantenes egenskaper og hva som passer best i de ulike klimasonene. Enda større spredning av kunnskapen er noe FIPAH vil jobbe mer med de kommende årene.