Utviklingsfondet

Guatemala

Guatemala er preget av store forskjeller mellom fattige og rike. I de senere årene har det allikevel vært en positiv utvikling og både den økonomiske og politiske situasjonen blitt stabilisert.

Historie

Borgerkrig herjet Guatemala i 36 år – fra 1960 til 1996. Krigen var preget av en ufattelig brutalitet og etterlot seg over én million flyktninger, 200 000 døde, et ukjent antall foreldreløse barn og enker og et betydelig antall utraderte landsbyer.

Krigens avslutning har medført en positiv utvikling i Guatemala. Noen av utfordringene som fortsatt gjenstår i Guatemala gjelder rettssikkerhet, menneskerettigheter, uenighet om eiendomsrett til jord, høy kriminalitet, narkotrafikk, rasisme, korrupsjon og ikke minst anerkjennelse og styrking av urfolks rettigheter.

Miljø, klima og naturkatastrofer

Guatemala er særlig utsatt for høy vulkansk- og jordskjelvsaktivitet, samt tropiske regnstormer og orkaner. Store orkaner rammet landet i både 2005 og 2010. I begge tilfeller mistet rundt 100.000 mennesker hjemmene sine, og flere fikk ødelagt avlingene livsgrunnlaget. Uvanlig kraftig regnvær i 2010 medførte også store skader. Store deler av befolkningen livnærer seg gjennom landbruk, og er derfor spesielt utsatt for klimatiske endringer som påvirker vær og vekstforhold.

Politikk

Etter at den progressive obersten Jakob Arbenz Guzman ble styrtet i 1954, var Guatemala i 30 år styrt av militære diktaturer. Fra 1986 og frem til 2008 var høyresiden regjerende. Alvaró Colom, som ble innsatt som president januar 2008, er den første sosialdemokratiske lederen i landet i nyere tid. Han har lovet å bekjempe fattigdommen og å rydde opp i korrupsjonen i politiet, som han mener er et alvorlig hinder for effektiv kamp mot organisert kriminalitet. Til tross for jevnlig gjennomførte valg, er demokratiet skjørt og ufullstendig.

Fattigdom og ulikhet

Guatemala har en stund vært regnet som landet med størst sosial ulikhet mellom rike og fattige i Latin-Amerika. Forskjellene er i tillegg store mellom urbefolkningen og landets øvrige befolkning. En vesentlig årsak til ulikheten i landet er den skjeve jordfordelingen. Tall fra jordbruksministeriet i 2003 viser at de 2 prosent rikeste jordeierne eier nesten 60 prosent av jorda, mens nærmere 50 prosent av jordeierne tilsammen bare disponerer litt over tre prosent av jorda.

Økonomi

Kaffe, sukker og bananer er Guatemalas viktigste eksportprodukter. Landet har den største industrisektoren i Mellom-Amerika og produserer tekstiler, papir, farmasøytiske produkter og gummivarer. Den økonomiske utviklingen har de siste 25 årene blitt undergravd av kronisk intern konflikt, store naturkatastrofer og lave priser for Guatemalas eksportartikler.

International Organization for Migration anslår at 1,6 millioner guatemalanere bor i USA. I 2008 sendte disse hjem 4,3 milliarder dollar til slektninger i Guatemala. Nivået på pengeoverføringene (remesas) har vokst kraftig de siste årene og utgjør rundt 10 prosent av landets nasjonalprodukt.

Siden fredsavtalen har Guatemala gått mot stabilisering av økonomien og økonomiske reformer. Inntektsfordelingen fortsetter imidlertid å være ekstremt ujevn.