Utviklingsfondet

Styrking av kvinners stilling

Å styrke kvinners stilling økonomisk, politisk og sosialt er en viktig del av innholdet i alle Utviklingsfondets aktiviteter i Etiopia.

Vi lærer de voksne kvinnene å lese og regne, vi trener dem opp til enkle inntekstbringende aktiviteter. Og vi yter små lån, som setter dem i stand til å etablere små bedrifter.

Vi er opptatt av å gjøre kvinner bevisst på sin egen situasjon, og å mobilisere kvinner til deltakelse i lokalsamfunnet og samfunnsdebatten.

Arbeid mot kjønnslemlestelse er også en viktig del av arbeidet for å bedre kvinners stilling, og Utviklingsfondet støtter Afar Pastoral Development Association som jobber mot kjønnslemlestelse i pastoralistsamfunn i Afar-regionen.