Utviklingsfondet

Sikring av biologisk mangfold i landbruket

Utviklingsfondet støtter tiltak for å styrke bøndenes kapasitet til å bevare biologisk mangfold i landbruket, særlig plantegenetiske ressurser, og sikre tilgang til gode og lokalt tilpassete såfrø.

Plantegenetisk mangfold er trolig den aller viktigste miljøfaktoren for matproduksjon fordi dette mangfoldet gjør det mulig å tilpasse produksjonen til endrede miljøforhold som plantesykdommer og klimaendringer. Fellesskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold i landbruket er en tilnærming Utviklingsfondet bruker for å fremme langsiktig matsikkerhet og tilpasning til klimaendringer.

Om lag 95 % av etiopiske bønder er avhengig av såfrø som de har tatt vare på og videreutviklet i generasjoner. Fattige bønder har i dag alt for dårlig tilgang på såfrø av god kvalitet gjennom såfrøselskaper og myndigheter. Den bidrar til kun 5 % av såfrø forsyning i landet.

Utviklingsfondet støtter blant annet aktiviteter som sikrer tilgang til gode og varierte såfrø for fattige bønder, slik at de får økt valgfrihet, en mer bærekraftig matproduksjon og lettere kan tilpasse seg endrede klimatiske forhold. Aktiviteter som omfattes prosjektet inkluderer:

  • Styrking og etablering av bonde-forvaltede lokale såfrøbanker både som back-up for såfrøforsyning i tøffe tider og som genmateriale for videreutvikling av plantesorter
  • Lokal såfrøproduksjon og markedsføring
  • Introduksjon av tapte og nye kornsorter
  • Deltakende plantesortseleksjon og rehabilitering av tradisjonelle sorter
  • Styrking av deltakende prosesser og bredt samarbeid mellom grupper av bønder, forskningssenteret, genbank, landbruksveiledningstjenester, sivilsamfunnsorganisasjoner og beslutningstakere. Disse jobber sammen mot et felles mål om å etablere bærekraftig lokal matproduksjon.

I tillegg til det tekniske arbeidet med bevaring, utvikling av nye sorter og såfrøproduksjon, arbeides det med bevisstgjøring om kontroll og eierskap over de genetiske ressursene for å fremme bønders rett til å ta vare på, bruke, bytte og selge såvare de har spart fra egen avling. Utviklingsfondets lokale partnere som koordinerer gjennomføringen av prosjektene er Ethio-Organic Seed Action (EOSA) og MELCA-Etiopia.