Utviklingsfondet

Samfunnsutvikling i Somali-regionen

Gjennom sitt arbeid styrker våre lokale partnere både lokale myndigheter og husdyrnomadenes samfunn i Adadley distriktet. Slik utnyttes utviklingsprosjekter på en best mulig måte samtidig som man forbedrer husdyrnomadenes levekår og redusert deres sårbarhet for katastrofer.

Somali-regionen er en av de fattigste i hele Etiopia og opplever stadig tørke, flom, ernæringskriser, konflikt og sykdommer. Dette gjør at regionen stadig er avhengig av bistand og matforsyninger utenfra. Adadley-distriktet er igjen et av de fattigste i Somali-regionen, hvor 60% av befolkningen er husdyrnomader eller såkalte pastoralister, og 28% lever av både jordbruk og husdyrhold.

Noen av de største utfordringene for pastoralistsamfunnene er at 80% av befolkningen ikke har tilgang på rent vann, utdannings- og helsetilbudet er dårlig, samt at jordsmonnet blir ødelagt på grunn av overbeiting og stadig utvidelse av dyrkingsområder på bekostning av beiteland.

I dette prosjektet samarbeider Utviklingsfondet med Ogaden Welfare and Development Association (OWDA) og Pastoralist Welfare Organisation (PWO). OWDA bruker inkluderende og deltakende metoder for å samle grasrotbevegelser og pastoralistenes landsby- og distriktsråd slik at de sammen kan planlegge og ta ansvar for lokale utviklingsinitiativ gjennom:

  • Kapasitetsbygging av lokalsamfunnene, landsbyorganisasjoner og lokale myndigheter gjennom felles design og utførelse av utviklingsprosjekter
  • Integrering av utviklingsproblematikk for pastoralister i all politikkutvikling
  • Etablering og oppfølging av pastorale utviklingskomiteer i lokalsamfunnene for å kunne bedre informasjonsflyten mellom de forskjellige lokalsamfunnene
  • Bidra til at både menn og kvinner i pastoralistsamfunnene effektivt fyller sine roller som valgte representanter

OWDA og PWO jobber med lokale myndigheter og tradisjonelle institusjoner for å sikre at alle målgruppene får et utbytte av prosjektene, samt føler et felles eierskap til disse. Målet er at man på lang sikt vil få bedre levekår og redusere pastoralistenes sårbarhet.