Utviklingsfondet

Rettigheter og utvikling for husdyrnomader i lavlandet

Nomadene i Afar-regionen er blant de fattigste i Etiopia. Kun to prosent av befolkningen kan lese og skrive. Regionen er også ekstremt utsatt for tørke. Under tørken i 2002 ble 80 prosent av geitene slaktet, og store deler av befolkningen var avhengige av nødhjelp for å overleve.

Pastoralistene i Afar har så godt som ingen tilgang til sosiale tjenester som helse og utdanning. Både analfabetisme og dødelighet fra sykdommer som er enkle å helbrede, er ekstremt høye. Tiltakene Utviklingsfondet driver gjennom våre partnere fokuserer på tilgang til vann, husdyrhelse, markeder, og organisering. Gjennom målrettede tiltak kan afarene skape trygge levevilkår, bedre matsikkerheten og styrke lokalsamfunnet på lang sikt.

Sammen med seks lokale partnere har vi en rekke prosjekter som skal bedre pastoralistenes levekår.

Tiltakene inkluderer blant annet:

  • Tilgang til vann for mennesker, husdyr og avlinger, investering i drikkevannskilder og irrigasjonsanlegg.
  • Veterinærtjenester og opplæring i dyrehelse
  • Oppretting av og tilgang til markeder for husdyr
  • Organisering
  • Hiv/aids og andre helsetiltak
  • Arbeid for å bedre kvinners stilling
  • Bærekraftig forvaltning av beiteområder
  • Mikrokreditt

En del av miljøarbeidet handler om å skape bevissthet om klimaendringer og aktivitetene tar sikte på å bedre lokalsamfunnets kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer.

Samtidig jobbes det for å opprette og forbedre kontakten mellom Afar-folket og etiopiske myndigheterisasjoner, drive påvirkningsarbeid for pastoralisters rettigheter. Målet er å stimulere lokale foreninger og organisasjoner til å ta tak i aktuelle samfunnsproblemer sammen med myndighetene. På denne måten kan befolkningens livsvilkår forbedres på lang sikt, samtidig som afarenes kultur og levesett kan ivaretas.