Utviklingsfondet

Honningproduksjon

I et samarbeid med Honningcentralen driver Utviklingsfondet opplæring av birøktere i Etiopia. Prosjektet tar sikte på å sikre levebrød og økte inntekter for birøkterne og deres familier i Kaffa-distriktet.

Etiopia er den største honningprodusenten i Afrika og den tiende største på verdensbasis. På tross av et stort potensial for honningproduksjon i Etiopia, er produksjonen og produktiviteten i honningsektoren utilstrekkelig og prisene er høye. Grunnen til dette er blant annet bruk av tradisjonelle metoder, lite utstyr og dårlig tilgang på kreditt. Dette gjør at sektoren som helhet ikke kan konkurrere på verdensmarkedet.

Mesteparten av honningen blir imidlertid brukt til å lage lokal honningvin, kalt tej, og derfor er landet netto importør av bordhonning.

Honning på bordet i Norge – inntekter i Etiopia

De fleste fattige i Etiopia er bønder eller landløse. Honningproduksjon kan tjene som en god biinntekt for bønder, eller som hovedinntekt for landløse, for studenter og kvinner. Mer enn 1 million familier er engasjert i birøkting, de fleste i tillegg til andre inntektskilder. Ettersom flesteparten av birøkterne er fattige småbønder, er støtte til denne sektoren et direkte bidrag til å redusere fattigdom.

Målet med prosjektet er opplæring av birøktere og utvikling av en honningkjede fra Etiopia til Norge. Økt etterspørsel og salg av honning i Norge vil gi dirkete økt velferd blant mange birøktere i Etiopia. Utviklingsfondet samarbeider med Honningcentralen om kompetanseheving i bisektoren i Etiopia. Målet er økt produksjon, noe som kan skape varig næringsutvikling og bidra til fattigdomsreduksjon i prosjektområdene. I 2012 importerer Norge 200 tonn honning fra Etiopia, noe som gjør Etiopia til den største eksportøren av honning til Norge. Før prosjektet startet var dette tallet 0.

I dette prosjektet jobber vi med to honningprodusenter, Tutu & Her Family Commercial Plc. og Apinec Agro-Industry Plc, samt med foreningen Ethiopian Honey and Beeswax Producers and Exporters Association (EHBPEA) som jobber med markedstilgang og distribusjon. Tutu og Apinec jobber med over 2000 birøktere som er organisert i kooperativer. Ved opplæring av en utvalgt gruppe birøktere, er strategien at disse igjen vil spre kunnskap til andre birøktere slik at flere nås. Samtidig deles det ut ustyr til birøktingen og teknisk personell, foredlere og distributører er også inkludert i kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom etiopiske og norske birøktere.

Godt i gang

Den etiopiske honningen er hentet fra høylandsområdet Kaffa i Etiopia, som ligger på ca 1800 moh. Området består av tropisk regnskog, og blomstene honningen er hentet fra, gir honningen en frisk og fruktig smak, med noe innslag av krydder. Fra oppstarten i 2008 til 2010 har 80 birøktere fått opplæring, 150 bikuber er blitt distribuert og 200 tonn honning har blitt eksportert til Norge og norske forbrukere. Honningen er sertifisert som økologisk og produksjonen er ISO-sertifisert. Honningen selges i flere norske dagligvarebutikker.