Diaspora:

Diaspora i Norge: Med betegnelsen "diaspora i Norge" mener Utviklingsfondet mennesker som bor i Norge, men som har opprinnelse i et annet land, eller har foreldre med bakgrunn fra et annet land, og som fremdeles har en tilknytning til opphavslandet og et ønske om å bidra i utviklingen av dette.

Siste nytt om Utviklingsfondets arbeid med diaspora

Last ned rapporten her: http://bit.ly/2hia30y
Last ned rapporten her: http://bit.ly/2hia30y
Alice Ennals er ansvarlig for Utviklingsfondets arbeid med diaspora. Hun kan kontaktes på  alice@utviklingsfondet.no eller 23 10 95 74.
Alice Ennals er ansvarlig for Utviklingsfondets arbeid med diaspora. Hun kan kontaktes på alice@utviklingsfondet.no eller 23 10 95 74.

 Vi ønsker tett kontakt med diaspora-grupper i Norge, med hovedfokus på tre områder:

  • Kapasitetsbygging: Vi arrangerer kurs og seminarer om relevante utviklingsspørsmål, og våre tematiske satsinger ( feks landbruk, matsikkerhet, klimatilpasning). Vi hjelper også diasporaen å bygge sterke organisasjoner.
  • Nettverksbygging: tilrettelegging for dialog og erfaringsdeling mellom diaspora, og mellom diaspora og andre aktører på bistandsfeltet, blant annet gjennom åpne seminarer og mindre møter.
  • Prosjektsamarbeid: samarbeid med diaspora-organisasjoner i planlegging, finansiering, implementering og oppfølging av bistandsprosjekter innen matsikkerhet, landbruksutvikling, organisasjonsutvikling m.m. Blant annet driver vi prosjekter sammen med diasporaorganisasjoner i Somaliland.

Målgrupper

Vi har fokus på diaspora med tilknytning til Somaliland, Etiopia, Sri Lanka & Nepal, men er åpne for alle med tilknytning til våre programland.

Vi prioriterer oppfølging av organisasjoner som ønsker å jobbe med prosjekter innen våre tematiske spesialområder.

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med Alice Ennals, ansvarlig for Utviklingsfondets arbeid med diaspora: alice@utviklingsfondet.no / 23109574

Les mer:

Sak i Bistandsaktuelt om hvordan somalisk diaspora i Norge hjelper opprinnelseslandet.