En jubileumsgave til Utviklingsfondets miljø- og utviklingsprosjekter er en gave som varer i generasjoner, og som bekjemper sult og viser at solidaritet og miljøhensyn er viktige verdier. Du kan betale inn gavebeløp på kontonummer 5005 15 10000 til Utviklingsfondet, Mariboes gate 8, 0183 Oslo.

Merk innbetalingen med Jubileumsgave og jubilantens navn. Hvis du ønsker at vi skal sende noe til deg, eller på dine vegne, må du gi oss kontaktinformasjon i tillegg.

Vi sender gjerne en oversikt over giverne, om du oppgir hvem vi skal sende den til. Vi vil også sende takkebrev til dem som gir gavene.

Du kan sende en epost til jon@utviklingsfondet.no eller ta kontakt på tlf: 23 10 95 77 for mer informasjon.

Pengene blir brukt til våre miljøvennlige selvhjelpsprosjekter for fattige familier i Asia, Afrika og Mellom-Amerika.

Ditt bidrag er viktig. Hvert år bidrar din gave til at 500 0000 mennesker blir bedre rustet til å møte klimaendringer med stadig hyppigere naturkatastrofer, stigende temperaturer, lange tørkeperioder eller kraftig nedbør som gir flom. Med avlingen i behold kan de komme seg ut av fattigdom og sult.