Utviklingsfondet

Naturmangfold 2020

En rapport om hvordan Norge kan følge opp Konvensjonen om biologisk mangfold og den internasjonale planen om å redde verdens biologiske mangfold innen 2020.

Last ned