Utviklingsfondet

Næringsutvikling som medisin

Regjeringen Solberg har lansert sin plan for næringsrettet bistand. Norge skal bidra til fattigdomsreduksjon gjennom å legge til rette for private investeringer. Men er det de fattiges interesser som kommer først i denne satsingen? I dette diskusjonsnotatet diskuterer forskjellige skribenter næringslivssatsingen fra ulike ståsted.

Last ned