Utviklingsfondet

Mat, krig og fred: Sårbare stater og matproduksjon

Er det mulig å bygge stat uten mat? I dette notatet argumenterer Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI, for en bredere tilnærming til norsk bistand til sårbare stater. 

Last ned