Utviklingsfondet

Fra overlevelse til inntekt

I denne strategien viser Utviklingsfondet hvordan en strategi for norsk landbruksbistand til Malawi kan innrettes. Den er utarbeidet i samarbeid med malawiske bønder, ungdommer, sivilt samfunn, forskningsinstitusjoner, FN-organisasjoner, bondeorganisasjoner og privat sektor.

Last ned