Utviklingsfondet

CAV Honduras (norsk)

Klimatilpassede landsbyer (Climate Adapted Villages - CAV) er Utviklingsfondets metode for klimatilpasning. Metoden fokuserer på å bygge kompetanse og kapasitet lokalt. Rapporten tar for seg erfaringer med CAV i Honduras.

Last ned