Utviklingsfondet

Biologisk mangfold (2009)

Biologisk mangfold er grunnlaget for matsikkerhet i framtiden. Genetisk variasjon i matplanter er selve grunnlaget for jordbruket, som gir hele verden mat. Bevaring av mangfoldet er derfor viktig.

Last ned