Utviklingsfondet

Bærekraftig matproduksjon i et endret klima

Klimaendringene vil sette verdens matproduksjonen under hardt press. De fattige rammes hardest. Rapporten går igjennom hvor vi står i dag, hvilke utfordringer som venter oss og hvordan vi kan møte dem.

Last ned