Utviklingsfondet er en ledende organisasjon i arbeidet med å styrke matsikkerheten og redusere fattige menneskers sårbarhet mot klimaendringer. Nå vil vi styrke vårt arbeid innen kvalitativ og kvantitativ dokumentasjon. Dette er en god mulighet for deg som er opptatt av å finne nye metoder for å dokumentere resultater, og som klarer å tenke utenfor boksen og det som kan telles. Vi søker en person som har erfaring med både kvalitativ og kvantitativ resultatrapportering, og som liker å jobbe med utvikling av nye søknader og kvalitetssikring av rapporter. 
 
Vi tilbyr en fast fulltidsstilling, dyktige kollegaer i Oslo og i flere av våre programland, og gode muligheter for å påvirke måten organisasjonen arbeider på. Stillingen er tilknyttet Utviklingsfondets programavdeling.
 
Ansvarsområder: 
Rådgiveren vil jobbe tett sammen med Utviklingsfondets team for monitorering, evaluering, ansvarliggjøring og læring (MEAL). Han eller hun vil jobbe spesielt med kvalitativ resultatdokumentasjon, og styrke våre ansatte og partneres kapasitet til å ta i bruk kvalitative metoder. Rådgiveren vil også bidra i arbeidet med kvalitetssikring av kvantitative resultater, søknader og rapporter. Stillingen innebærer noe arbeid med budsjett og regnskap.
 
Kvalifikasjoner: 
Relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende høyere utdanning.  
Kunnskap om og erfaring fra en eller flere av Utviklingsfondets tematiske satsningsområder 
Gode evne til og erfaring fra å jobbe med kvalitativ resultatdokumentasjon og analyse
Kunnskap om og erfaring med bruk av kvalitative metoder for dokumentasjon og evaluering
Erfaring med resultatbasert prosjektforvaltning 
Erfaring med programutvikling, søknadsskriving og rapportering
Beherske kvantitative analyseverktøy og inngående kunnskap om bruk av regneark
Kjennskap til budsjett- og regnskapsarbeid
God skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk.
Spanskkunnskaper vil vektlegges 
 
Personlige egenskaper:
Systematisk og resultatorientert
Vant til å jobbe med tidsfrister
Gode samarbeidsevner
God til å sette seg inn i nye fagfelt
Dedikert og engasjert
Gode kommunikasjonsevner 
 
Noe reisevirksomhet påregnes. 
Stillingen lønnes etter Utviklingsfondets interne lønnsstige.
 
Søknad og CV sendes til anne-ma@utviklingsfondet.no innen 26.05. 2018
 
Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med: 
 
Elin Cecilie Ranum, Programsjef elin@utviklingsfondet.no +47 9622 9600