Klimarådgiver

Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

For fattige mennesker på landsbygda i utviklingsland er det ingen vei utenom klimatilpasning. Vi ser etter en engasjert og kunnskapsrik person som kan styrke arbeidet vårt med å finne gode løsninger på klimautfordringene. Som klimarådgiver i Utviklingsfondet kan du bidra til at klimatiltak når ut til noen av verdens mest sårbare grupper.

Utviklingsfondet er ledende organisasjon i arbeidet med å styrke matsikkerheten og redusere fattige menneskers sårbarhet mot klimaendringer. Vi ønsker å styrke vårt arbeid innenfor klima, med særlig fokus på klimatilpasning og bærekraftig bevaring av naturressurser og naturmangfoldet.  Dette er en god mulighet for deg som er opptatt av å løfte klimatilpasning på agendaen og som liker å utvikle nye metoder i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner og fattige mennesker på landsbygda i utviklingsland. Vi søker en person som har erfaring med klimatilpasning og andre klimarelaterte spørsmål, som er opptatt av nyskapning og deltakelse, og som engasjerer seg for klimarettferdighet og klimapolitikk.

Vi tilbyr en fast fulltidsstilling med spennende arbeidsoppgaver, dyktige kollegaer i Oslo og flere av våre programland, og gode muligheter for å påvirke måten organisasjonen arbeider på. Stillingen er tilknyttet Utviklingsfondets programavdeling.

Ansvarsområder:

Klimarådgiveren vil koordinere Utviklingsfondets klimateam, og jobbe tett med ansatte i Oslo og på våre kontorer ute. Stillingen skal styrke Utviklingsfondets klimaarbeid gjennom utvikling av nye metoder, faglig rådgivning og støtte til utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av klimatiltak i Utviklingsfondets landprogrammer. Klimarådgiveren skal bidra med kapasitetsbygging av Utviklingsfondets ansatte og lokale partnere, og bidra i søknad- og rapporteringsarbeid. Klimarådgiveren skal også bidra i å styrke Utviklingsfondets påvirkningsarbeid innenfor klima.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med klimatilpasning og andre relevante klimatiltak i utviklingsarbeid
 • Inngående kunnskap om klimaendringer, inkludert tilpasning, bygging av mostandskraft (resilience) og bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturmangfold
 • Erfaring fra resultatbasert prosjektforvaltning
 • Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid.
 • Erfaring med og kunnskap om budsjettoppsett.
 • God forståelse av ulike donorers krav og forventninger til resultatarbeid.
 • God skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk.
 • Spanskkunnskaper vil vektlegges
 • Kjennskap til Utviklingsfondets programland og andre tematiske satsningsområder er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og resultatorientert
 • Vant til å jobbe med tidsfrister
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å sette seg inn i nye fagfelt
 • Dedikert og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen lønnes etter Utviklingsfondets interne lønnsstige.

Søknad og CV sendes til anne-ma@utviklingsfondet.no innen 16. 12. 2018, merk eposten "klimarådgiver". 

Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med programsjef Elin Cecilie Ranum på telefon + 47 9622 9600

 

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk