• Vedtaket i det tyske parlamentet er et skritt i riktig retning for å endre patentkursen i Europa. Norge bør være med og ha en sterk og kritisk stemme i den europeiske patentorganisasjonens (EPO) administrasjonsråd for å stramme inn gjeldende praksis og også endre reglene slik at planter og dyr ikke lenger er patenterbar i samsvar med EUs resolusjonen, sier politisk rådgiver i Utviklingsfondet, Teshome Hunduma.

I Norge ble det for første gang lov å patentere planter og dyr i februar 2004, da landet innførte EUs patentdirektiv for rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser. Samtidig innførte regjeringen såkalte «avbøtende tiltak» for å unngå noen av de negative konsekvensene av patentdirektivet. I 2008 vedtok stortinget å melde Norge inn i EPO. For å følge opp Stortingets vedtak om gjennomgang av effekten av de såkalte «avbøtende tiltakene» av norsk erfaringer med patentdirektivet, oversendte Justis- og beredskapsdepartementets et høringsforslag til en rekke organisasjoner i 2012.  Departementet jobber nå med et lovforslag som snart vil bli oversendt til Stortinget.

  • Jeg håper Justisdepartementet foreslår en restriktiv patentpolitikk og at politikerne på Stortinget tar ansvar for å bidra til endringer av patentpraksisen ved EPO, sier Teshome. Vedtaket i Tyskland sender et viktig signal og vi håper Norge støtter dette. Det burde settes en klar grense for å stoppe store selskaper som bruker patent som et virkemiddel for å privatisere genetiske ressurser som nå er til feles nytte for vår matproduksjon, sier han.

Han får støtte av nyansatt daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli.

  • Jeg er bekymret over store såfrøselskapers makt over matproduksjonen. Deres makt svekker bønders mulighet til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket. Å bevare mangfoldet og å begrense prisene på såfrø er viktig om man skal redusere sulten i verden i dag, sier Partapuoli.

Pressemelding om vedtaket i Tyskland fra nettverket No-patents-on-seeds: http://www.no-patents-on-seeds.org/en/information/news/german-parliament-prohibits-patents-plants-and-animals-conventional-breeding

Les et brev Utviklingsfondet sendte til Patentstyret: Oppfølging av EPOs patentpraksis.doc Norges oppfølging av EPOs patentpraksis.pdf

Pressekontakter:

Teshome Hunduma, policyrådgiver, mobil: 995 46 282,  teshome@utviklingsfondet.no

Kari Helene Partapuoli, daglig leder, Mobil: 90 02 74 21; kari.helene@utviklingsfondet.no

Andrew Kroglund, Informasjons- og politikksjef, Mobil: 95139725, andrew@utviklingsfondet.no

Pressebilder: http://utviklingsfondet.no/om-oss/presse/pressebilder/

 

Om Utviklingsfondet:
Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har tretti års erfaring med å kombinere miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika.