Det europeiske patentkontoret (EPO) har gjenopptatt rushet med å meddele patent på matplanter fra konvensjonell foredling. I løpet av de neste par ukene vil EPO innvilge et dusin nye patent som dekker arter som brokkoli, løk, salat, agurk og meloner. Presidenten av EPO, den kontroversielle franskmannen Benoît Battistelli, hevdes å stå bak hastverket med å innvilge så mange patenter som mulig før presedenssaken om et omstridt tomatpatent blir endelig avgjort i EPOs klageorganer.

- Brattistelli gjør seg til talsperson for storselskapene Monsanto og Syngenta når han så aktivt støtter disse matpatentene, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet. – EPO skal være et nøytralt organ som kritisk vurderer patentsøknadene, ikke aktivt jobbe for at de blir meddelt. Vi mener derfor at Brattistelli bør trekke seg.

Utviklingsfondet er en av organisasjonene i koalisjonen No patents on seeds som denne uka publiserer en rapport med oversikt over alle de nye patentene som innvilges. EU parlamentet vedtok i fjor en resolusjon der de presiserer at konvensjonelt foredlede planter og dyr ikke er patenterbart etter gjeldende lovverk. Brattistelli og EPO ignorerer nå signalene fra EU Parlamentet.

Patenter er medvirkende til en stadig sterkere monopolisering av såfrøsektoren. Av såfrø til tomat, paprika og blomkål som er registrert i EU, kontrollerer kun to selskaper – Monsanto og Syngenta – over 50 % allerede. Denne sterke markedskonsentrasjonen gir bønder færre sorter å velge i mellom til en pris diktert av storselskapene.

I Norge ble patent på planter og dyr tillatt i 2004. Vi sluttet oss til EPO i 2008. I løpet av våren 2013 vil Stortinget behandle en endringer i patentloven. Patent er en tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt. Den grunnleggende forskjellen mellom patent på nye tekniske oppfinnelser som brødristere og barnevogner og patent på planter og dyr, er at levende organismer kan formere seg. Dermed kan patenthaver begrense bruken av såfrø og avkom. Patent forbyr videre avl og foredling på patenterte husdyr og såfrø. Dette er en alvorlig trussel mot framtidas matsikkerhet fordi matproduksjonen er trenger nye plantesorter og dyreraser i takt med kontinuerlig utvikling av nye skadedyr og plantesykdommer.

Koalisjonen No patents on seeds består av Bionext (Nederland), Bern Declaration (Sveits), GeneWatch (UK), Greenpeace (Tyskland), Misereor (Tyskland), Utviklingsfondet (Norge), Kein Patent auf Leben (Tyskland) , Reseau semences Paysannes (Frankrike) og Swissaid (Sveits). Disse organisasjonene mener at det europeiske patentlovverket må endres slik at planter, dyr, gener og foredling- og avlsmetoder ekskluderes fra patentering. Koalisjonen er støttet av flere hundre andre organisasjoner verden over.

Kontakt:

Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, mobil 41 1234 04

Last ned rapporten