I dag besluttet det europeiske patentkontoret (EPO) å sende spørsmålet om det omstridte tomatpatentet (EP1211926) videre til sitt høyeste klageorgan. – Vi håper at EPO endelig vil lytte til den massive kritikken om hvordan vide patent på vanlige planter og dyr er en alvorlig trussel mot matsikkerhet, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

  • Tomatpatentet dekker såfrø, planter og tomater som har blitt til ved konvensjonell planteforedling der man har krysset ulike sorter av tomat. Resultatet er tomat med redusert vanninnhold, som gjør dem interessante i videre matprosessering, som produksjon av ketchup.

 

  • EPO tråkket i dag ned nødbremsen mot patent på planter og planteforedling. Trenden i EPO har til nå vært å innvilge stadig flere patent på vanlige planter og dyr, sier Batta Torheim.

Norge godtok for første gang patent på planter og dyr i 2004 da vi gjennomførte EUs patentdirektiv (direktiv for rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser). I 2008 ble Norge medlem av EPO.

 

  • Norge flagget ut viktige deler av vår patentpolitikk ved å bli medlem av EPO. Vi må nå være ansvarlige medlemmer som sikrer at EPO tar en grundig oppryddig i sin patentpraksis, sier Batta Torheim.

Siden 1984 har EPO innvilget rundt 100 patent på planter som har blitt til ved konvensjonell planteforedling. Nærmere ytterligere 1000 søknader på patent på planter og dyr ligger til vurdering i EPO, inkludert pasta, brød og øl.

 

  • Nordmenn vet ikke at patent på matplanter som tomat, brokkoli og melon allerede er patentert. Allikevel er halvparten av nordmenn mot at dette skjer. En fortsatt stilltiende aksept for EPOs patentpraksis hos regjeringen vil være i strid med hva nordmenn ønsker, sier Bell Batta Torheim.

Utviklingsfondet har fått utført en spørreundersøkelse om nordmenns kunnskap og holdning til matpatent. Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse i slutten av oktober 2011 blant et representativt panel på 1000 respondenter. 87 % vet ikke at vanlig planter blir patentert, kun 6 % kjenner til dette, 7 % er usikre. 49 % er i mot slike patent, kun 5 % støtter dette. 46 % har ikke gjort opp en formening.

Kontaktinformasjon:

Bell Batta Torheim, rådgiver (patentansvarlig), Utviklingsfondet, tlf. 411 23 404

Andrew P. Kroglund, informasjonssjef, Utviklingsfondet, tlf. 951 39 725

Bakgrunn:

Patentet (EP 1211926) på tomat er gyldig i ti europeiske land og inkluderer frø, planter og tomat fra konvensjonell planteforedling. Tomatene har fått redusert vanninnhold, noe som gjør dem interessante for bruk i produksjon av bl.a. ketchup.

Det israelske landbruksdepartementet fikk patentet i 2003. Matgiganten Unilever utfordret patentet i 2004 fordi det truer deres økonomiske interesser.

I desember 2010 erklærte det utvide klageorganet i EPO at det ikke er lov å patentere konvensjonell planteforedling. Imidlertid er ikke produkter (som selve planten) fra foredling ikke eksplisitt forbudt.

I 2007 ble en internasjonal koalisjon bestående av organisasjonene Berne Declaration (Sveits), GeneWatch (UK), Greenpeace (Tyskland), Le Réseau Semences Paysannes (Frankrike), Utviklingsfondet (Norge), Kein Patent auf Leben! (Tyskland), Misereor (Tyskland) og Swissaid (Sveits) etablert. Koalisjonen krever forbud mot patent på matplanter og husdyr. www.no-patents-on-seeds.org

Patent er et midlertidig monopol på kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse. Når planter og dyr patenteres, kan andre forskere og selskap bli hindret å forske videre på det patenterte materialet. Dermed stikker patent kjepper i hjulene for videre planteforedling og dyreavl.

De multinasjonale kjemikaliegigantene Monsanto, Syngenta og Bayer CropScience topper patenttoppen på planter. Det er også de som får stadig større dominans over det globale såfrømarkedet.

Utviklingsfondet og Changemaker arrangerer patentseminar 25.november i Oslo med bl.a. nye oppdateringer fra EPO. Påmelding: bell@utviklingsfondet.no