Monopolmakt over maten

Monsanto og andre agrokjemiske gigantkonsern presser på for å få enda større kontroll over verdens matproduksjon, med genmodifiserte produkter og planteverngifter som brekkstang. Patenterte GMOer gjør det dyrt eller forbudt for bønder å gjenbruke såfrø fra egen avling, samtidig som det presser fram monokulturer på bekostning av mangfoldet av nyttevekster.

– Økt bruk av sprøytemiddel har ført til at ugras har blitt motstandsdyktig mot glyfosat (veldig utbredt sprøytemiddel), slik at bønder må ta i bruk mer skadelige sprøytemidler, sier Kathrine Kleveland.  – Storselskapene bruker GMOene til å få økt kontroll over matproduksjonen, mens det er bedre måter å takle utfordring med ugras på enn å genmodifisere planter til å tåle skadelige sprøytemidler. I Nord-Amerika, der GMO er utbredt, saksøker Monsanto bønder som de mener ikke har betalt nok for GMO-såfrøene.

Økende engasjement

I 2010 var Ommang Søndre på Stange første gård til å arrangere såfrøaksjon i Norge etter inspirasjon fra et initiativ i Sveits. Under mottoet ”La det gro uten GMO!”, stiller i år fem gårder sine jorder til disposisjon for aksjonen.

– Flere gårdbrukere har hatt lyst til å delta, så det er et økende engasjement rundt GMO-problematikk i Norge. Men vi har ikke hatt kapasitet til å arrangere aksjon flere steder, sier Frøydis Dahlo fra Spire – Utviklingsfondets Ungdom og koordinator for årets såfrøaksjoner. Det er bred skepsis til GMO blant bønder, forbrukere og miljøvernere. - Det er ingen aktører i Norge som har sagt at de vil ha disse GMOene. Da burde det være en grei sak å avvise dem, sier Dahlo med klar oppfordring til Solhjell som ny miljøminister om å avvise GMOene som ligger på hans bord.

Løser ikke sultproblemene

Verden sulter, forteller industrien oss når de promoterer GMO. Og de har rett. Men de har likevel ennå til gode å sannsynliggjøre at GMO vil kunne løse verdens matproblemer.

– Dagens GMOer er spydspissen i et industrielt landbruk som er storforbruker av vann, piner ut jorda og fremmer monokulturer på bekostning av biologisk mangfold, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet. - Økt bruk av skadelige sprøytemiddel er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling. Særlig etisk er det heller ikke å godkjenne import av produkt det er så skadelig å produsere at vi ikke tillater produksjonen i Norge, fortsetter Torheim – Disse GMOene oppfyller derfor ikke kriteriene i genteknologiloven.

Mangfold viktig

For en bærekraftig matframtid er det viktig med et mangfold av planter i bondens åker. Dette blir i år synliggjort med at flere av gårdene har spesialisert seg på gamle kornsorter som har viktige egenskaper som å være spesielt ernæringsrike og å ha lavt gluteninnhold. Det vil bli holdt appeller av politikere fra både Stortinget, fylkeskommuner og ordfører, før alle som vil kan bli med å så ikke-genmodifisert såfrø for hånd mens man går i en manngard over et pløyd jorde.

Kontaktpersoner:

Frøydis Dahlo, Spire – Utviklingsfondets Ungdom, tlf. 45678205

Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, tlf. 41 1234 04

Kathrine Kleveland, Bygdekvinnelaget, tlf. 92825162

 

Mer info om såfrøaksjonen:
http://www.spireorg.no/arkiv/sa-framtida-uten-gmo/  og https://www.facebook.com/SaFremtidenUtenGMO

Mer om demonstrasjon mot GMO-maisene:
http://www.bygdekvinnelaget.no/demonstrasjon-mot-genmodifisert-mat

***************************************************************************

BAKGRUNN

Arrangør

Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 forskjellige organisasjoner: Biologisk-dynamisk Forening, Coop Norge Handel, Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Hverdag, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Kvinne- og familieforbund, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Norges Naturvernforbund, Oikos – Økologisk Norge, SPIRE – Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon og Utviklingsfondet.

Nettverket ble opprettet i 2009 og organisasjonene har sluttet seg til en felles plattform: http://www.bygdekvinnelaget.no/content/plattform-quotnettverk-gmofri-mat-og-f%C3%B4rquot Her er link til nettverkets ferske informasjonsbrosjyre om GMO: http://www.bygdekvinnelaget.no/ny-informasjonsbrosjyre-om-gmo

Dato for de ulike gårdene

19. mai - Ommang Søndre, Stange, Hedemark.

20. mai - Arstun, Gan, Akershus

20. mai- Holli Mølle, Spydeberg, Østfold

20. mai -Alm Østre, Stange, Hedemark

2. juni - Aschim Mølle, Brandbu, Oppland

Påmelding til: safremtiden@gmail.com

Om GMO

GMO er en organisme som har fått endret sitt arvemateriale ved bruk av genteknologi. Det er hovedsakelig to egenskaper som er tilført dagens GMOer: enten tåler de sprøytemidler eller så produserer de insektsgift. Av planter som er genmodifisert så er det primært soya, mais, bomull og oljevekster. Som følge av EØS-avtalen vurderer Norge alle genmodifiserte organismer (GMO) som selskaper søker om å få godkjent i EU. I følge den norske genteknologilovens artikkel 10, kan ” tsetting av genmodifiserte organismer […] bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling.”

Ingen genmodifiserte organismer (GMO) er godkjent til mat eller fôr i Norge. Monsanto og Bayer CropScience har søkt om å få selge to typer genmodifiserte mais og en type raps. Disse plantene er forskjellige fra vanlige mais og raps ved at de tåler sprøytemidler. Det ene sprøytemiddelet (glufosinat ammonium) er så helseskadelig at det er forbudt å bruke det i Norge. I fire år har disse to GMO-maisene ligget til vurdering i regjeringen.