Uttalelsen danner et godt grunnlag for Utviklingsfondets arbeid under det 5. partsmøtet for Plantetraktaten, som finner sted i Oman 24.- 28. september 2013.

Dagens multilaterale system for genetiske ressurser i landbruket oppfyller ikke de bestemmelsene som verdens stater har blitt enige om. Selv om tilgang til genressurser har blitt bedre for aktører i såfrøsektoren, fungerer likevel ikke fordelingsmekanismen. Spesielt har det skortet på fordelingen av finansielle ressurser. Uvilligheten til å dele godene fra bruken av genressurser har bidratt til manglende tillit både mellom nasjoner og mellom nasjoner og private selskap. Alt dette truer evnen til å implementere den globale handlingsplanen for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk.

- Denne problemstillingen ble erkjent under det 4. partsmøtet som fant sted i Bali i 2011. Det som trengs nå er å forbedre det multilaterale systemet, slik at de er effektive, enkle og politisk akseptable. Da kan vi sikre en rettferdig fordeling av godene ved bruk av genressurser, sier politisk rådgiver i Utviklingsfondet, Teshome Hunduma.

- Et rikt kunnskapsgrunnlag om hvilke alternativer som finnes danner et godt grunnlag for det videre arbeidet. Det vil hjelpe oss å finne løsninger som sikrer en rettferdig fordeling av godene som kommer fra bruken av genressurser. En jevnere fordeling vil sikre det plantesortsmangfoldet som trengs i bøndenes åkrer, sier Teshome Hunduma.

- Vi bør gjøre det vi kan for å sikre bøndene et stort plantemangfold i landbruket. Det vil gjøre dem i stand til å møte endrende dyrkingsforhold, legger han til.

FNs mat- og landbruksorganisasjonen (FAO) opprettet i sin tid Plantetraktaten. Dette er en bindende internasjonal avtale for forvaltningen av det plantemangfoldet som vi er avhengig av for maten vår og jordbruket vårt. Gjennom det multilaterale systemet for utveksling av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk som trådte i kraft i 2007, vil Plantetraktaten forenkle tilgangen til mangfoldet av plantesorter.

Tilgang til plantesortsmangfold gjør at landbruksproduksjonen vår kan møte skiftende dyrkingsforhold, som plantesykdommer, skadedyr og klimaforandringer, gjennom kontinuerlig planteforedling. Sammen med tilgang til ressursene innebærer bestemmelsene i det multilaterale systemet også tiltak som utveksling av informasjon, tilgang og overføring av teknologi og kapasitetsbygging.

Les hele den juridiske uttalelsen.

Ved spørsmål om denne saken kontakt:
Teshome Hunduma
påtroppende Politisk rådgiver - Agrobiodiversitet
E-post:
Telefon: 23 10 96 02