– Vi er redde for at jordbruk blir inkludert som del av karbonmarkedet, og at dette blir vurdert som god klimatilpasning, sier Gitte Motzfeldt, klimarådgiver i Utviklingsfondet, når industrielle land nå presser hardt på for å få til et arbeidsprogram på jordbruk under forhandlingene om utslippsreduksjon.

Det er ikke teknisk ekspertise om hva som er godt jordbruk i Klimakonvensjon, FNs komité for matsikkerhet har derimot den riktige ekspertisen på dette området. Hvert enkelt land bør vurdere hva som er deres behov, og hva som vil være nødvendig for småskala bønder.

Motzfeldt påpeker det absurde i at vi risikerer en situasjon hvor afrikanske bønder blir pålagt å løse klimaproblemet, et problem de absolutt ikke har vært med på å skape. Småbønder risikerer å bli utsatt for tøffe markedskrefter og kjøp og salg som de ikke har noen som helst kontroll over.

– Vi mistenker dessuten at store nye karbonmarkeder som inkluderer jordbruk, bare vil skape enda flere muligheter for rike land til å fortsette å unngå å ta klimakutt på hjemmebane, sier Informasjonssjef Andrew Kroglund.

Både Motzfeldt og Kroglund peker på at selv om småbønder blir dratt frem som de som skal få økt støtte, vil det forhandlingsforslaget som nå foreligger underminere småbønders livsgrunnlag.  Karbonmarkeder er ikke nødvendigvis noe lukrativt grep for småbønder, slik eksempel fra Kenya viser oss. Der har Verdensbanken et karbon pilotprosjekt som bare har gitt bønder mellom 5 og 1 dollar i kompensasjon per år for deres arbeid.

– Vi frykter også at karbonmarkeder i jordbruket kan skape ekstra insentiver for landran, hvor utlendingers oppkjøp av jord blir prioritert fremfor matsikkerhet for lokalbefolkningen, sier Motzfeldt.

Også Utviklingsfondets sør partnere som er tilstede i Durban uttrykker bekymring for presset om å inkludere jordbruk i forhandlingene om utslippsreduksjon:

– Vi er redde for at en slik tilnærming vil resultere i at Afrika får et ekstra ansvar for klimaendringer forkledd som klimatilpasning, sier William Chadza, daglig leder i Utviklingsfondets partnerorganisasjon i Malawi, CEPA.

For mer informasjon:

Klimarådgiver Gitte Motzfeldt, gitte@utviklingsfondet.no

Mobil: +47 922 87 487

Informasjons-og politikksjef Andrew Kroglund, andrew@utviklingsfondet.no

Mobil: +47 95139725

Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet.

Utviklingsfondet har tretti års erfaring med å kombinere miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

www.utviklingsfondet.no