Utviklingsfondets styre velges på Utviklingsfondets årsmøte, i henhold til organisasjonens vedtekter. Styret rapporterer til årsmøtet og er Utviklingsfondets bestemmende, rådgivende og samordnende organ. Styret avholder vanligvis åtte styremøter i året.

Styrets sammensetning 2019-2020:


Styreleder
Arne Bardalen, arne.bardalen@nibio.no, 480 67 328

Styremedlemmer

Idunn Myklebust, nestleder
Christian Bull
Ola Westengen
Kjersti Aass
Siri O. Kvalø (ansatterepresentant)
Hege Skarrud (Spire, Utviklingsfondets ungdom)

Varamedlemmer

Lars Fredrik Stuve
Pablo Dourojeanni (ansatterepresentants vara)

Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni. Alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år har stemmerett. Reglene rundt årsmøtet er beskrevet mer i detalj i Utviklingsfondets vedtekter. Valgkomiteen frem mot årsmøtet i 2020 er Hildegunn Gjengedal (leder), Vegard Bye og Sofie Høgestøl.

Utviklingsfondets årsmeldinger kan lastes ned her.