Utviklingsfondets styre velges på Utviklingsfondets årsmøte, i henhold til organisasjonens vedtekter. Styret rapporterer til årsmøtet og er Utviklingsfondets bestemmende, rådgivende og samordnende organ. Styret avholder vanligvis åtte styremøter i året.

Styrets sammensetning 2020-2021:


Styreleder
Arne Bardalen, arne.bardalen@nibio.no, 480 67 328

Styremedlemmer

Idunn Myklebust, nestleder
Christian Bull
Stein Bie
Kjersti Aass
Siri O. Kvalø (ansatterepresentant)
Julie Rødje (Spire, Utviklingsfondets ungdom)

Varamedlemmer

Lars Fredrik Stuve
Evelyn Gulbrandsen Hoen
Siv Helen Strømland (ansatterepresentants vara)

Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av august. Alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år har stemmerett. Reglene rundt årsmøtet er beskrevet mer i detalj i Utviklingsfondets vedtekter. Valgkomiteen frem mot årsmøtet i 2021 er Hildegunn Gjengedal (leder), Vegard Bye og Steffen Kallbekken.

Utviklingsfondets årsmeldinger kan lastes ned her.