Generalsekretær i Utviklingsfondet

Vil du lede en organisasjon som arbeider mot sult og urettferdighet? Nå er stillingen som generalsekretær ledig!

Mer om stillingen

De fleste som dør av sult er småbønder og deres familier. Samtidig vet vi at støtte til småbøndene er nøkkelen for å brødfø befolkningen i verdens fattigste land. Utviklingsfondet har i flere tiår arbeidet for småbønders rettigheter. Først nå de siste årene har vi opplevd at dette har blitt en hovedsak i utviklingspolitikken både i Norge og internasjonalt. Det har gitt oss store muligheter. Samtidig trenger vi å styrke organisasjonen for å imøtekomme disse mulighetene.

Nå jakter vi på en ny generalsekretær som skal lede arbeidet med å utvikle Utviklingsfondet til å bli en enda mer slagkraftig bistandsorganisasjon.

Generalsekretæren leder ca. 40 ansatte, der halvparten arbeider på våre landkontorer. Selve arbeidet på bakken skjer gjennom ulike partnerorganisasjoner

Vi vil ha en generalsekretær som kan:

- Utvikle og gjennomføre vår strategi
- Sikre stabil finansiering og god prosjekt-, økonomi- og risikostyring
- Profilere og synliggjøre Utviklingsfondet
- Være en samlende leder som utvikler organisasjonen sammen med våre godt kvalifiserte medarbeidere

Kandidater må kunne vise til erfaring fra internasjonalt arbeid. Du må ha stor evne til å engasjere støttespillere, partnere og ansatte til innsats for vårt formål. Gode kommunikasjonsferdigheter er avgjørende både utad og internt i organisasjonen. Du må ha kunnskap om og forståelse for bistands- og utviklingsspørsmål og identifisere deg med Utviklingsfondets visjon og verdier. Du må forstå politiske prosesser, være en premissleverandør i utviklingspolitiske samtaler og bidra til økt støtte til organisasjonen. Stillingen forutsetter ledererfaring og gode administrative ferdigheter. Du må kunne håndtere risiko og usikkerhet, sikre finansiering og kunne delegere arbeidsoppgaver. Stillingen er et åremål på fem år med muligheter for forlengelse. Lønn etter avtale.

Frist: 13. november

Søk her

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad, Møllerstad rekruttering as, tlf. 915 59 752 eller styreleder Dag Hareide, tlf. 932 24 692.