Når fattige familier produserer nok mat kan de også få overskudd til å leve gode liv. Ekstra inntekt gjør det mulig for barna å gå på skole og få medisinsk behandling hvis de blir syke. Hjelp til selvhjelp er bærekraftig og effektiv fattigdomsbekjempelse.
 
Aldri tidligere har forholdet mellom mat og miljø vært tydeligere. Klimaendringer og overutnytting av naturressurser truer matproduksjonen. Aller verst er det i de områdene av verden der de fattigste bor. Utviklingsfondet hjelper bønder med å tilpasse seg et klima i endringer, og lærer dem hvordan man kan produsere nok mat uten å ødelegge naturen.
 
 
Utviklingsfondet er en selvstendig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon, men har en rekke samarbeidspartnere i ulike land. Det konkrete arbeidet for fattige bønder gjennomføres av lokale organisasjoner med solid erfaring og lokalkunnskap. Slik blir arbeidet både bedre og billigere. Utviklingsfondet er hele tiden med som en faglig støttespiller i utforming og gjennomføring av prosjektene.
 
Landbruk bekjemper sult og fattigdom.