Vil du hjelpe?

Send SMS «bidra» til 2468 og gi 100 viktige kroner!

Yara bidrar nå med $ 100.000 via Utviklingsfondets lokale partner Afar Pastoralist Development Association (APDA). Pengene går til mat til husdyr og hjelp med veterinærtjenester. Tiltak til dyrene er viktig ettersom dyrehold er den viktigste kilden til næringsrik mat og inntekter.

Norske Yara er verdens største gjødselprodusent, og selger sine produkter i over 150 land. For å produsere gjødselen utvinner de mineraler en rekke steder i verden. Et av stoffene de bruker i produksjonen er kalium, og dette utvinner de blant annet i Afar nord i Etiopia.

Produksjonen ligger ved Dallol, et sted med utrolig krevende naturforhold. En gjennomsnittsdag her er 35 grader – det er varmere enn noe annet bebodd område i verden. Om sommeren er det ikke uvanlig at termometeret kryper over 50.

Under slike forhold er det vanskelig for den nomadiske befolkningen å finne mat og vann til husdyrene, det blir ikke lettere når regnet nå har uteblitt i mange måneder.


Mange av de mest sårbare i Afar i Etiopia lever av husdyrhold, for å sikre dem en inntekt er tiltak for dyrene viktig. Foto: Afar Pastoralist Development Association.

Nødhjelpstiltak er ofte dyr bistand, fordi det i mange tilfeller kreves mye logistikk og mye ekstern arbeidskraft i en kort periode. Vår modell er billigere. Tiltakene skal gjennomføres av en lokal organisasjon Utviklingsfondet har samarbeidet med i mange år. Ved å bruke en lokal organisasjon, som allerede er godt etablert i området, klarer vi å holde kostandene nede. Lokalkunnskaper denne organisasjonen har sikrer også at vi får en god kvalitetssikring av prosjektet.

«For Yara er det grunnleggende å kunne bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet og miljø i samfunnet vi er en del av. Når krisen rammer våre nærmeste i Dallol, er det derfor naturlig for oss å bidra. Som langsiktig aktør, er vi opptatt av å være en verdifull partner i de nærområdene vi opererer i,” sier Lars Baller i Yara Dallol.

Tørken i dette området er alvorlig og situasjonen er desperat for mange av de som bor der. Det siste året har det kommet regn bare to dager. Det er mangel på fôr til husdyrene og dyrene har begynt å dø.

Drikkevannet har forsvunnet i deler av området, etter at elven Awash har tørket ut.

Helsesituasjonen blant spesielt kvinner og barn har i det siste blitt verre og verre. Mange er feilernært.

I tillegg har en del skoler blitt stengt fordi det ikke er forsvarlig å holde åpent når det er mangel på både drikkevann og mat.

En del av innbyggerne har flyktet fra hjemmene side og dratt til nærliggende områder, men også i disse områdene er det store mangler.