Sergio Alonzo er for første gang med i Guatemalas offisielle delegasjon.
Sergio Alonzo er for første gang med i Guatemalas offisielle delegasjon.
Carlos Perdomo håper det snart begynner å skje ting, men har liten tro på enighet om nye forpliktelser under Kyotoprotokollen i Durban
Carlos Perdomo håper det snart begynner å skje ting, men har liten tro på enighet om nye forpliktelser under Kyotoprotokollen i Durban
William Chadza fra Malawi og Suranjan Kodithuwakku fra Sri Lanka er begge erfarne klimaaktivister og har deltatt på mange klimatoppmøter.
William Chadza fra Malawi og Suranjan Kodithuwakku fra Sri Lanka er begge erfarne klimaaktivister og har deltatt på mange klimatoppmøter.
Tezera Getahun fra Etiopia setter pris på mulighetene til å dele erfaringer i Durban, men syns det går litt vel sakte framover i forhandlingene.
Tezera Getahun fra Etiopia setter pris på mulighetene til å dele erfaringer i Durban, men syns det går litt vel sakte framover i forhandlingene.

Sergio Alonzo fra Guatemala representerer organisasjonen Asocuch på klimatoppmøtet, for første gang er han i år også medlem av Guatemalas offisielle forhandlingsdelegasjon.

Det å være del av en nasjonal delegasjon er nytt for meg, og det gir mange muligheter. Spesielt er det enklere å få fatt i daglig oppdatert informasjon om forhandlingene, forteller Sergio.

Men han er ikke helt fornøy med sitt eget lands innsats i Durban.

– Guatemala sender ikke en ordentlig minister, men i stedet en viseminister som er på samme nivå som forhandleren selv. Det sender dårlige signaler.

 Forventingene til hva som kommer ut av årets toppmøte er ikke i taket, men Sergio øyner likevel håp utover uka.

– Alt har gått veldig treigt, og alt har føltes litt ullent. Men det er flere tema jeg opplever at de med vilje har holdt litt tilbake den første uka, fordi de vil la politikerne forhandle dem. Et eksempel er det Grønne Fondet. Men jeg tror ikke det blir enighet om en ny forpliktelsesperiode for Kyotoprotokollen her i Durban.

Direkte innspill til den nasjonale delegasjonen

Carlos Perdomo fra Aldea Global Honduras er også medlem i sitt lands offisielle delegasjon. Det var han også i fjor, så i år det har gått relativt raskt for ham å komme inn i ting.

 – De har vært veldig greie i forhold til at de har satt meg sammen med en person som snakker engelsk som kan assistere med oversetting. Carlos forteller at de har jobbet siden påske med posisjonene foran denne COPèn, og han kjente derfor temaene og sjargongen bedre enn han gjorde i fjor.

Som Sergio følger også Carlos REDD-forhandlingene i Durban. Det gjorde han i Cancun i fjor også.

– Siden jeg har fulgt med en stund, har jeg muligheten til å komme med ideer direkte til den nasjonale delegasjonen, sier Carlos, og peker på at det er positivt at REDD-teksten er klar for det politiske nivået, men at han er redd mye vil stå uløst ved møtets slutt.

– Jeg tror det Grønne Fondet vil bli vanskelig å få vedtatt slik forslaget ser ut nå. Man burde gjøre noen små forandringer for å få gjennom et vedtak, men det ser ikke ut som om dette vil skje. Når det kommer til Kyotoprotokollen derimot har de fleste land sagt seg villige til å fortsette, jeg tror derfor vi vil reise herfra med håp om at det kan løse seg om ikke altfor lenge.

Spent på Kina og USA

Suranjan Kodithuwakku fra Green Movement Sri Lanka har deltatt på mange klimatoppmøter tidligere. I Durban har han fulgt utviklingen i Kyotoprotokollen på nært hold - en prosess det er knyttet stor spenning til.

– Jeg håper at Kyotoprotokollen vil få en ny avtaleperiode, og at det generelt blir en bedre balanse mellom de rike landene og utviklingslandene, sier han.  

Han, som så mange andre, er spesielt interesser i hva Kina og USA har å komme med på COPen.

–Jeg er nysgjerrig på hvordan Kina og USA tenker i forhold til klima, og har fulgt disse landene tett, blant annet har jeg deltatt på deres arrangementer her og besøkt landenes paviljonger i konferanseområdet.

Erfaren klimaaktivist

Williams Chadza fra Centre for Environmental Policy and Advocacy i Malawi har jobbet med miljøspørsmål i mer enn 15 år og deltar på klimatoppmøtet for fjerde gang. Han mener der har vært gjort fremskritt i forhandlingene i løpet av disse årene, men langt fra så mange som forventet. Likevel tror også Chadza at denne typen møter bidrar til verdifull læring og utveksling av erfaringer.

– Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre på mitt første toppmøte i Poznan, men jeg har lært masse om hvordan klimaforhandlinger fungerer, sier Chadza. Han legger til at selv om det noen ganger virker som om forhandlerne glemmer litt den virkelige verden utenfor, så tror han virkelig at det vil komme på plass noen avtaler og at verden vil begynne å ta dem seriøst.

- Må jobbe sammen for å redde planeten

Tezera Getahun, fra Etiopia, er ekspert på pastoralisme. Han mener toppmøtet i Durban er en god arena for læring og for å dele erfaringer.

– Det er fint å være her og dele erfaringer med pastoralisme i Etiopia til et bredere publikum. Det er også en gylden anledning til å lære hvordan klimaforhandlinger foregår på øverste politiske nivå, sier Gethaun, mens han drikker kaffe mellom slagene på konferansesenteret.

Han legger ikke skjul på at han innimellom blir frustrert over at forhandlingene går i sneglefart.

– Klimaendringer skaper allerede problemer for mennesker i avsidesliggende og fattige landsbyer. Det haster med å komme opp med klare løsninger og støtte til dem som trenger det.

Tross frustrasjon har Gethaun fremdeles ikke mistet håpet. Før eller senere vil verdens ledere komme til enighet tror han.

– Det er menneskeheten det handler om, jeg har håp om at politikerene ikke vil svikte verden. De må jobbe sammen for å redde planeten.

Informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund blogger fra Durban på Nye Meninger

Les mer fra Utviklingsfondet i Durban