Et stort flertall av befolkningen i Malawi avhenger av landbruk for å sikre seg et levebrød, og det er innen matproduksjon man finner det største potensialet for å øke folks inntekter.

Se denne filmen for å få et innblikk i hvordan vi jobber for fattige på landsbygda i Malawi.


Støtt vårt arbeid i Malawi. Send sms "bidra" til 2468 og gi 100 kr.

Kvinner spiller en sentral rolle i matproduksjonen, ettersom de ofte gjør mesteparten av gårdsarbeidet. Når Utviklingsfondet gjør en ekstra innsats for å fremme kvinners stilling i samfunnet gir det både kvinnene et bedre liv, og det kan bidra til at lokalsamfunnenes samlede matproduksjon øker.

Blant annet har vi støttet opprettelsen av en rekke ungdomsgrupper kalt «Young Women Can Do It». Her møtes jenter og unge kvinner – og også noen gutter og unge menn – for å forsøke å gjøre noe med jenters vanskelige stilling. Når de står de sammen blir det lettere å få til små og store endringer i lokalsamfunnet for å bedre situasjonene for kvinner og ungdom.

Kjønnene er likestilte

- Vi pleide å ha mange problemer, sier en av kvinnene som har fått støtte i programmet. Mennene pleide å begrense kvinnenes muligheter, og de hadde også full kontroll på husholdningens inntekter. Men gjennom opplæringen vi har fått, har vi innsett fordelene med å jobbe sammen. Kjønnene er likestilte sier en av kvinnene som er involvert i prosjektet.

For å øke matproduksjonen får bønder i Utviklingsfondets prosjekter hjelp til å legge om til mer effektive dyrkingsmetoder. Samtidig som vi sikrer at produksjonen øker, er vi også opptatt av at produksjonen skal være bærekraftig. For bøndene i Malawi henger dette tett sammen. Landet er veldig tett befolket, og det er lite jordbruksareal tilgjengelig. Om næringsstoffene vaskes ut og jorda blir mindre produktiv, vil resultatet bli dårligere avling og mindre mat i fremtiden.

I tillegg til å bedre produksjonen har bøndene også fått hjelp til å komme i gang med birøkting og fått mer effektive ovner som bruker mye mindre ved.

Med Utviklingsfondets hjelp har det også blitt opprettet sparegrupper. Kvinnene sparer sammen og har mulighet til å låne fra den felles potten. Dette gir dem en økonomisk selvstendighet som de ikke har hatt tidligere.