Les mer

Les mer om La Via Campesina på deres nettsider
Les mer om La Via Campesina på deres nettsider

Kongressen åpnet søndag 9. juni og vil vare i fem dager. Via Campesina legger stor vekt på kvinner og ungdom, så før selve verdenskongressen ble det avholdt både en kvinnekonferanse og en ungdomskonferanse. Halvparten av alle delegatene på konferansen. Målsettingen om at 30% skulle være ungdom ble nok ikke nådd, men det er en del ungdom til stede.

Det er stor stemning på konferansen. Åpningen ble preget av sanger og slagord fra de ulike regionale gruppene. I løpet av konferansen vil Via Campesina diskutere en rekke viktige tema knyttet til småbøndenes livssituasjon og kamp, og en handlingsplan for perioden 2013-2017 skal lages.

Utviklingsfondet vil publisere glimt, inntrykk og vedtak fra konferansen. Den kan også følges i tekst og bilder på www.viacampesina.org.