PAFO

>Den Panafrikanske bondeorganisasjonen ble grunnlagt i 2010 og bringer sammen fem regionale bondeorganisasjoner.

>Jobber for å fremme småbønders sak og for å fremme matsikkerhet basert på nasjonal og lokal produksjon.

Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet deltok på kongressen til den Panafrikanske bondeorganisasjonen. Han ble invitert fordi han er koordinator for More and Better - en internasjonal kampanje for å sikre mer og bedre støtte til jordbruk, mat og utvikling på landsbygda.
Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet deltok på kongressen til den Panafrikanske bondeorganisasjonen. Han ble invitert fordi han er koordinator for More and Better - en internasjonal kampanje for å sikre mer og bedre støtte til jordbruk, mat og utvikling på landsbygda.

Den Panafrikanske bondeorganisasjonen (PAFO – Pan African Farmers Organization) ble grunnlagt i 2010 og bringer sammen fem regionale bondeorganisasjoner i Afrika.

Fokus på familiejordbruk, matsikkerhet og matsuverenitet

Om lag 90% av bøndene i Afrika er småbønder. Deres situasjon og interesser ligger i kjernen av PAFOs arbeid. Dette ble understreket under kongressen, både gjennom offisielle dokumenter og av deltakerne. Behovet for å fremme matsikkerhet basert på lokal og nasjonal produksjon og å fremme matsuverenitet er sentrale arbeidsområdet for PAFO. De fem regionale bondeorganisasjonene som jobber sammen i PAFO har forskjellig historie, forskjellig oppbygging og opererer i ulike politiske vikeligheter. Detter gjør det er en betydelig utfordring for dem å utvikle felles standpunkter og praksis. Allikevel ble det gjort store framskritt under kongressen. PAFOs slagord viser organisasjonens mål: Et velstående og bærekraftig afrikansk jordbruk for matsikkerhet og matsuverenitet.

Imponerende organisering

Invitasjonene til kongressen ble sendt ut med veldig kort frist, under tre uker før den skulle starte. Grunnen til det var at styret til PAFO ikke var klar over at en av betingelsene for hovedfinansieringen til kongressen: pengene måtte brukes innen utgangen av August – eller returneres til donoren. Men det ble gjort en imponerende jobb med organisering på de tre ukene. De fikk myndighetene i Kamerun til å gjøre unntak fra visumreglene slik at delegatene til møtet kunne få visum ved ankomst. I tillegg var alle bakgrunnsdokumenter klare og oversettelser og teknisk gjennomføring fungerte perfekt.

Den siste kvelden, etter av kongressen var avsluttet, bød på et minneverdig besøk på et treningssenter for bønder. Senteret som holder til i utkanten av Yaounde driver en toårig jordbruksskole med plass til 70 studenter og har også kurs over kortere perioder. Hele senteres ble startet for 15 år siden av avtroppende leder i PAFO, Elisabeth Atangana.

Utviklingsfondet på PAFO-kongressen

PAFO hadde invitert sine nærmeste samarbeidspartnere til å delta på kongressen som gjester. Fordi innkallingen kom så kort tid i forveien og på grunn av ferietid i mange europeiske land var Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet den eneste gjesten. Nærstad var invitert fordi han er koordinator for det internasjonale nettverket More and Better. More and Better er et nettverk som jobber for mer og bedre støtte til jordbruk, mat og utvikling på landsbygda og krever endringer i politikken både i de enkelte land og i internasjonale fora.

En lengre versjon av denne artikkelen er publisert på nettsidene til More and Better