Les mer

For English, please scroll down.

Utviklingsfondet har siden 1982 hatt en rekke prosjekter i Nepal. Nå vil vi gjerne fortelle mer om hva vi gjør, og hvordan nepalsk diaspora og andre interesserte kan engasjere seg i Utviklingsfondets arbeid.

Vi jobber for å redusere sult og fattigdom gjennom prosjekter som setter fokus på bærekraftige løsninger og lokal naturressursforvaltning. Skal vi fortsette arbeidet vårt trenger vi flere støttespillere – og derfor inviterer vi til nepalsk aften.

Når: lørdag 19. januar kl. 16:00-18:00
Hvor: Utviklingsfondets møtelokale i Grensen 9b, 0159 Oslo (6. etasje)

Kvelden starter med nepalsk mat og musikk, før det blir velkommen og introduksjon til Utviklingsfondets prosjekter i Nepal ved programkoordinator Kyrre Lind. Vi har med oss to fredskorpsutvekslere fra Nepal som jobber i den nepalske organisasjonen LI-BIRD, Uttam Khanal og Sachesh Silwal. De vil fortelle litt om sitt arbeid. Deretter får vi besøk av Sigrun Møgedal, lege og bistandspraktiker med mange års erfaring fra Nepal, som vil snakke om NGOs rolle i et bistandslandskap i stadig forandring. Vi avslutter med en diskusjon om organisasjoners rolle i utviklingsarbeidet i Nepal. Hva kan vi gjøre bedre og hvordan kan diasporas bidra?

Påmelding til siri@utviklingsfondet.no, eller sms til 412 60 039, innen 16. januar så vi vet hvor mye mat vi skal bestille. Barn er velkomne!


Welcome to Nepalese evening with The Development Fund, Saturday 19. January

The Development Fund Norway has since 1982 supported a range of projects in Nepal. Now we would like to invite you to a Nepalese evening where we will speak about what we are working with in Nepal, and how Nepali diaspora and other interested can engage in our work.

Utviklingsfondet works for the reduction of hunger and poverty through projects that focus on sustainable solutions and local natural resource management. To be able to continue our work we are dependent on more supporters – and therefore we invite you to this Nepal evening.

When: Saturday 19th of January 16:00-18:00
Where: Miljøhuset, Grensen 9B, 0159 Oslo (6th floor)

The evening will start off with Nepalese dinner and music at 16:00, before Kyrre Lind, program coordinator for Nepal, will introduce the Development Fund and our work in Nepal from 16:30. We have two exchange participants from Nepal working here this year, Uttam Khanal and Sachesh Silwal. They will give a brief introduction to their work in the NGO LI-BIRD, based in Pokhara. After this Sigrun Møgedal, doctor and aid practitioner with many years of experience from Nepal, will speak about the role of NGOs in a changing aid landscape. Lastly there will be a moderated debate about the role of NGOs in the Nepal development scheme – what can we do better and how can diaspora get involved?

To register please send an email to siri@utviklingsfondet.no or sms to 412 60 039 before 16. January so we know how much food to order.