Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Hvordan skaper man økonomisk vekst? Utviklingsfondet lanserer en rapport om landbruk og økonomisk vekst med Etiopia som eksempel, forfattet av AgriAnalyse, og vi har invitert et kompetent panel til å diskutere det kanskje viktigste spørsmålet i vår tid, nemlig hvordan vi kan avskaffe fattigdom. 

Utviklingsmandag: Hva er veien ut av fattigdom?

Økonomisk vekst blir ofte omtalt som en forutsetning for fattigdomsreduksjon. Hva er potensialet for økonomisk vekst i fattige land hvor opp mot 80 prosent av befolkningen lever av landbruk? Hva skal egentlig til for å skape økonomisk vekst? Og hvordan kan man sikre at veksten kommer befolkningen til gode, og at veksten ikke skjer på en måte som gir store konsekvenser for klima og miljø?

I panelet:

 

Chr. Anton Smedshaug, forfatter og daglig leder i AgriAnalyse
Waranoot Tungittiplakorn Strand, leder for internasjonal avdeling i Utviklingsfondet
Jo Thori Lind, økonom og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
Svein Roald Hansen, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet
Stortingsrepresentant fra Venstre (TBC)

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, leder av Utviklingsfondet 

Her finner du event på Facebook.