Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, en andel som er forventet å utgjøre fire femdeler innen 2050. Samtidig må det skapes flere millioner nye jobber hvert år framover, spesielt i Afrika og Asia.

På Utviklingsmandag 13.juni diskuterer vi hvordan man skal få til byutvikling som er bærekraftig, og som inkluderer de mange fattige som lever i og utenfor storbyer. 

I oktober arrangeres Habitat III - FNs konferanse om bolig og bærekraftig byutvikling, den første store FN-konferansen etter at bærekraftsmålene er trådt i kraft. Årets konferanse skal blant annet sikre fornyet politisk engasjement for bærekraftig byutvikling og adressere fattigdomsproblemer. 

Hvilke prioriteringer må vi gjøre for å nå målet om å gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige?

På hvilken måte kan vi bekjempe urban fattigdom? Er økt handel en del av løsningen?

Velkommen til Utviklingsmandag, 13. juni kl 17-18:30 på Litteraturhuset i Oslo.

I panelet:
Tuva Widskjold, Changemaker
Anders Ese, Regional Manager East Africa. Rodeo Architects
Marianne Millstein, seniorforsker ved By- og regionforskninginstituttet NIBR

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund

Se også event på Facebook.