Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Tid og sted: Mandag 10. februar kl. 17:00 Litteraturhuset (Kjelleren)

FNs nye bærekraftsmål (SDGs) skal erstatte tusenårsmålene når tidsfristen for å oppfylle disse går ut i 2015. De nye utviklingsmålene skal være universelle og gjelde for alle mennesker verden over. Det er en krevende prosess å utarbeide slike mål, og det er mange som vil ha sin mening hørt i FN-systemet. Hva skal Norges rolle i dette være? De nye målene skal gi alle verdens land, rike som fattige, noe å strekke seg etter. De vil i høyeste grad også gjelde for oljenasjonen Norge. Står vi overfor noe revolusjonerende nytt?

I panelet:

Paul Gulleik Larsen, Prosjektleder Post-2015 i Utenriksdepartementet
Elin Enge, seniorrådgiver i ForUM for Utvikling og Miljø
Kalle Moene, økonom og professor ved UiO

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet

Tid og sted: Mandag 10. februar kl. 17:00 Litteraturhuset (Kjelleren)

Utviklingsmandager er gratis og åpne for alle. Det blir lettere servering. Vel møtt!

Her finner du Facebook-event