Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Utviklingsfondet og Rorgsamarbeidet presenterer Bård Vegar Solhjell (SV), Bård Glad Pedersen (H), Marte Gerhardsen, Tankesmien Agenda, Nils August Andresen, Minerva og Maren Sæbø, Verdensmagasinet X, i en debatt om sivilsamfunnet og pressens rolle i Norges møte med verden og nye utviklingspolitiske utfordringer. Hans Rosling (Gapminder/Karolinska Institut) vil holde presentasjon, og delta i debatten.

Hele arrangementet ble streamet på nett. Opptak legges ut på nett tirsdag.

Tid og sted:

 Mandag 1. september 18:30-21:00 (dørene åpner 18:00)
 Litteraturhuset Oslo, Wergeland

Da Hans Rosling gjestet Skavlan i vinter og viste fram nordmenns og svenskers manglende kunnskap om verden, inspirerte han til debatt om «hvem som har skylda».

Bistandsorganisasjonene får på pukkelen for å selge stereotypier og forenkle løsningen til kun å handle om stadig flere bistandskroner. Media kritiseres for å fokusere overdrevent på det som går dårlig i verden, og nesten ingenting på det som er positivt. Samtidig debatteres statlige støtteordningene som har som mål å sikre at både organisasjonene og mediene kan drive folkeopplysning, bidra til kritisk debatt og være gode vaktbikkjer.

Vi stiller spørsmålet: Hva skal til for at mediene og organisasjonene kan utøve samfunnsoppdraget best mulig i dagens Norge? Finnes det et godt alternativ til statsstøtte?

 

 Program:
 18:30-18:40
 Velkommen ved ordstyrer Andrew Kroglund, Utviklingsfondet
 18:40-19:20
 Presentasjon ved Hans Rosling
 Fakta om verdens utvikling
 19:20-20:00
 Panelsamtale del 1: Sivilsamfunnet kommenterer
 20:00-20:30
 Panelsamtale del 2: Politikerne svarer
 20:30 – 21:00
 Spørsmål fra salen
 Avsluttende bemerkninger ved Sidsel Aas, Rorg-samarbeidet og Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet.

 Arrangementet er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser, så det oppfordres til å være ute i god tid. Arrangementet vil også strømmes på nett.
 Velkommen!

Hans Rosling utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 2. september sammen med Paul Farmer, Address Malata og Aud Jebsen. I anledning utnevnelsen arrangerer UiO åpne forelesninger fra æresdoktorene Les mer om det arrangementet her

Arrangementets facebookside finner du her